Pax Christi Vlaanderen huldigt twee nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede

Op 10 december 2009, dag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, benoemt Pax Christi Vlaanderen opnieuw twee Ambassadeurs voor de Vrede.
Hiermee erkent Pax Christi Vlaanderen mensen uit de eigen samenleving die op een specifieke en  volgehouden wijze aan vrede werken in de ruime zin van het woord. Dit jaar wordt de titel toegekend aan Lieve Gelders en aan Tom Sauer.

Als lerares heeft Lieve Gelders haar hele leven jongeren met een handicap op school geholpen om zichzelf te leren uitdrukken in kleur en kunstwerken. Lieve schildert indringende en pijnlijke situaties vanuit een kreet om gerechtigheid en vrede. Ze schilderde meditatiedoeken voor Welzijnszorg en andere organisaties. Haar artistiek werk is tot op vandaag uitdrukking van het Bijbelse visioen van vrede en gerechtigheid.
Haar zusterlijke band met mensen uit de gehandicaptenzorg in Marokko sinds een tiental jaren, haar maatschappelijk en politiek engagement in de provincie Limburg en in de stad Hasselt waar ze de tolk is van kleinen, mensen met een handicap, vluchtelingen, haar luisteren en meedenken is voor velen een daadwerkelijke steun. Sinds heel lang is ze ook betrokken op het vredeswerk van Pax Christi Limburg.

Tom Sauer is docent internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Als academicus komt hij geregeld in de pers met degelijke en goed onderbouwde standpunten rond de actuele vraagstukken van vrede, veiligheid en kernwapens. Deze bijdragen zijn een steun in de rug voor allen die op dat vlak een nieuwe benadering nastreven. Hij was de voorbije jaren regelmatig in contact met Pax Christi Vlaanderen en gaf advies over vraagstukken van veiligheid en ontwapening, meer bepaald met betrekking tot de problematiek van de kernwapens.
De benoeming van Tom Sauer tot Ambassadeur voor de Vrede is ook een antwoord op de toekenning van de Nobelprijs van de Vrede aan president Barack Obama die een duidelijke beleidsoptie tot in de Veiligheidsraad toe is gaan verdedigen om de kernwapens uit de wereld te bannen.

De plechtigheid heeft plaats op donderdag 10 december 2009 om 19.30 uur in De Lindepoort, in het centrum van de stad Mechelen.
De avond wordt muzikaal opgeluisterd door Veerle Dierckx en haar zoon Sebastian, op viool en accordeon.

Wie er graag bij wil zijn, kan zijn aanwezigheid bevestigen via e-mail of telefonisch op nummer 03/225 10 00.

Meer informatie vindt u op de uitnodiging
Wegbeschrijving en plannetje voor De LindePoort in Mechelen.

Deel dit artikel