Persconferentie: "Operación EUROPA" Van de Colombiaanse inlichtingendiensten

Dinsdag 22.06.2010 om 14:00 uur
Kamer (PHS 0A50) van het Europees Parlement in Brussel

Met deelname van:

Claudia Julieta Duque
Journaliste, slachtoffer van spionage in Colombia
Patricia Verbauwhede, Regioverantwoordelijke Colombia van de Belgische ngo Broederlijk Delen, namens de slachtoffers van de DAS in Europa
Luis Guillermo Pérez, Secretaris-Generaal van de Internationale Federatie van Liga’s voor Mensenrechten (FIDH)

Op uitnodiging van:

Isabelle Durant, vicevoorzitter van het Europees Parlement

De Colombiaanse en internationale pers hebben onlangs verslag uitgebracht over het onderzoek van de Colombiaanse aanklager naar de clandestiene operaties die de "Departamento Administrativo de Seguridad" (DAS) geleid heeft tegen mensenrechtenactivisten, journalisten, rechters, vakbondsmensen en politieke tegenstanders in Colombia en Europa. DAS is de inlichtingendienst die rechtstreeks onder de bevoegdheid van de president valt. Tal van personen zijn geschaduwd, bespioneerd, gestigmatiseerd, gevangen gezet, vermoord of slachtoffer geworden van gedwongen verdwijning. Onder meer de regioverantwoordelijke voor Columbia van Broederlijk Delen werd bespioneerd.

Recent heeft de Colombiaanse en internationale pers ook de ‘Operación EUROPA’ van de DAS onthuld, die als doel had om ‘de Europese rechtsorde, de Subcommissie voor de mensenrechten van het Europees Parlement en de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties’, meerdere overheden alsook verschillende ngo's en Europese en in Europa gevestigde Colombiaanse burgers in diskrediet te brengen en te ontkrachten. De slachtoffers van deze illegale acties hebben nu besloten om gerechtelijke klacht in te dienen. Deze acties vonden plaats in Europa in de periode dat er een vrijhandelsakkoord met Colombia werd onderhandeld. Het is mogelijk dat zij het democratisch debat over deze kwestie relevant beïnvloed hebben.

In het vooruitzicht van het Belgische voorzitterschap van de EU doen de organisatoren van deze persconferentie voorstellen en interpelleren ze de politieke en gerechtelijke Europese instellingen over deze acties, met als doel de slachtoffers te beschermen en deze misdaden, die de werking van de democratie in Colombia en Europa belemmeren, een halt toe te roepen. De persconferentie kadert bovendien in de context van de Colombiaanse presidentsverkiezingen die komende zondag zullen plaatsvinden.

Tijdens de persconferentie zullen een perscommuniqué, achtergronddocumenten en opinies over de kwestie ter beschikking gesteld worden van de pers, inclusief rapporten van o.a. de "Federation Internationale des Droits de l'Homme” (FIDH), van “Reporters Without Borders”, en de Internationale Vakbondsorganisatie ITUC.

Voor meer informatie

Patricia Verbauwhede, Regioverantwoordelijke Colombia, Broederlijk Delen – gsm: 0494.03.77.24
Tamira Gunzburg, Beleidsmedewerker Cel Politiek, Broederlijk Delen – gsm: 0473.88.90.02
Karel Ceule, Persverantwoordelijke, Broederlijk Delen – gsm: 0476.33.02.21

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel