Petitie: laat Europese handel werken voor ontwikkeling

De Europese Unie wil verwoestende vrijhandelsakkoorden opdringen aan de armste landen ter wereld. Het is nu vijf voor twaalf om dit proces te stoppen.

Teken de internationale EPA-petitie!!

De onderhandelingen tussen de EU en 75 van zijn voormalige kolonies staan op een cruciaal moment en het lot van miljoenen mensen en hun leefmilieu worden bedreigd. De huidige voorstellen van de Europese Unie voor de Economische Partnerschaps akkoorden bedreigen arme landbouwers in 75 Afrikaanse, Carraïbische en landen uit de Stille Oceaan (ACP-landen). Als de voorstellen werkelijkheid worden dan komen al deze kwetsbare producenten in directe concurrentie te staan met de rijke landen - een echt David en Goliath verhaal: met dit verschil dat de Davids niet kunnen winnen.

Politieke druk is meer dan nodig om de positie van de EU-lidstaten te veranderen. Vooral Duitsland, dat tot juli 2007 het voorzitterschap waarneemt van de Unie. Teken de internationale petitie op www.epa2007.org en zend zo een bericht naar Duits kanselier Angela Merkel! Zij zal de andere EU-leiders ontmoeten tijdens het Duits voorzitterschap. Zeg haar dat ze moet luisteren naar de belangen van de arme naties: de oneerlijke handelsakkoorden moeten stoppen!

Voor een verslag van onze deelname aan de International EPA actiedag, zie "Belgische NGO's deponeren reuzebrief tegen EPA's.

Voor de Nederlandse actie klik hier.


Meer weten over EPA's?

Deel dit artikel