Plaats ontwikkelingssamenwerking in globaal perspectief

Op basis van een enquête en focusgesprekken stelt de Leuvense onderzoeker Ignace Pollet vast dat het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking onder druk staat. "De ontwikkelingssector is niet immuun voor de crisis. Des te belangrijker is het om goed te communiceren", reageert Stefaan Bonte van Trias.


De aanhoudende crisissfeer zorgt er onherroepelijk voor dat mensen zich meer terugplooien op hun eigen omgeving. Toch is het dalende vertrouwen in ontwikkelingssamenwerking volgens Trias geen algemeen gegeven. Zo willen veel bedrijven in toenemende mate tijd en energie investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen. En veel burgers nemen het initiatief om op eigen houtje ontwikkelingsprojecten op poten te zetten.

"Ontwikkelingsorganisaties slagen er niet altijd in om hun communicatiemodellen aan te passen aan de specifieke vragen die opborrelen vanuit de diverse maatschappelijke geledingen. Trias probeert zich alvast te concentreren op 'marktsegmenten' waar nog groeimarge is voor internationale solidariteit. Ook voor onze organisatie is dat een uitdaging", zegt Bonte.

De belangrijkste doelgroep voor Trias in Vlaanderen zijn de leden van zijn zes partnerbewegingen in Vlaanderen: Landelijke Gilden, KVLV, KLJ, Neos, markant en Unizo. Belangrijk is dat de communicatie over de werking van Trias zoveel mogelijk door de achterban zelf gebeurt, in hun eigen communicatiekanalen en in een taal vertrekt vanuit hun eigen leefwereld.

Aan de hand van duurzame partnerschappen met boerenorganisaties en ondernemersverenigingen in het Zuiden kan de achterban van Trias solidariteit ervaren als een echte verrijking. "Die internationale contacten zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid, want ook in Vlaanderen kunnen we veel leren van mensen in andere werelddelen. We moeten de ontwikkelingsproblematiek in een globaal perspectief plaatsen en niet langer gevangen houden in een Noord-Zuid tegenstelling", meent Bonte.

Mensen opzadelen met een schuldgevoel is in elk geval nefast voor de sector van de ontwikkelingssamenwerking. Wereldwijd zijn er genoeg gezamenlijke uitdagingen en dus is er juist nood aan constructieve dialoog en samenwerking om tot goede resultaten te komen, luidt de visie van Trias.

"Mensen hebben nood aan concrete verhalen die aantonen dat we stap voor stap evolueren naar een betere toekomst voor mensen in het Zuiden. Op het terrein ervaren we dagelijks de kracht van ondernemerschap als structurele hefboom voor de socio-economische ontwikkeling van arme regio's. Maar we zijn ons meer en meer bewust dat ook mislukkingen een plaats moeten krijgen in onze communicatie", besluit Bonte.

www.triasngo.be

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel