Plannen voor ondersteuning rijstteelt in Burkina Faso

Burkina rijstveld Trias[Foto: ©Triasngo]

Trias heeft plannen voor de ondersteuning van de rijstproductie in Burkina Faso. Het project is een onderdeel van een internationaal samenwerkingsverband, waar ook de ontwikkelingsorganisaties Oxfam, SNV, AgriCord en Vredeseilanden deel van uitmaken.


De wereldwijde voedselcrisis van vijf jaar geleden heeft een aantal regeringen in Afrika wakker geschud. "Ze denken opnieuw na over de manier waarop ze de voedselvoorziening voor hun steden kunnen verzekeren. Een voor de hand liggend antwoord is de ondersteuning van de eigen boeren", zegt Trias-medewerker Johan Declercq.

Het resultaat is dat diverse overheden bereid zijn om te investeren in landbouwonderzoek, kredietvoorziening en infrastructuur. Dit positief klimaat is voor ontwikkelingsorganisaties een uitstekende voedingsbodem om landbouwprojecten op te starten. Bijvoorbeeld rond rijst, één van de belangrijkste voedselgewassen in Afrika.

Oxfam, SNV, Vredeseilanden en AgriCord hebben daarom de handen in elkaar geslagen. Op basis van de 'best practices' uit elk van hun rijstprogramma's willen ze in samenwerking met nationale boerenorganisaties een gezamenlijk programma uitwerken. In een eerste fase zal Trias deelnemen aan dit programma in naam van AgriCord, de internationale koepel van agri-agencies.

In dat kader trok Johan Declercq enkele weken geleden voor een eerste terreinverkenning naar Burkina Faso. "De overgrote meerderheid van de rijstboeren zijn er mannen. Dikwijls verkopen ze hun oogst aan vrouwen die zich gespecialiseerd hebben in het voorkoken en pellen van de rijst. De vrouwen spelen dus een cruciale rol in de productieketen", aldus Declercq.

Indien Trias de nodige fondsen kan mobiliseren, is het de bedoeling om de zwakke punten in de rijstketen weg te werken. "Trias kan een meerwaarde bieden door samen met de mannen en vrouwen in Burkina Faso te werken aan verbeterd zaaigoed, voldoende meststoffen, aangepaste kredieten, betere verwerking en een rendabele commercialisering", luidt het.

www.triasngo.be 
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel