Plattelandsvrouwen op zoek naar erkenning in Brazilië

De gelijkheid tussen mannen en vrouwen in België neemt toe. In vele landen in ontwikkeling is dit nog niet het geval. Daarom maakt Trias ook werk van gendergelijkheid in zijn interventiegebieden.

Het Belgische Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen becijferde dat vrouwen in ons land alsmaar meer loon naar werk krijgen. Ze kunnen een professionele carrière bovendien vaker combineren met een gezinsleven. In vele andere landen leveren vrouwen een heuse strijd om te overleven en hun kinderen groot te brengen, zo ook in Brazilië.

Het land met het grootste verschil tussen arm en rijk ter wereld kent ook een diepgewortelde ongelijkheid tussen man en vrouw. "Vrouwen staan in Brazilië synoniem voor huishoudelijke werksters, daar waar ze in de eerste plaats familiale boerinnen zijn die gemiddeld 12 tot 14 uur per dag op het veld zwoegen", vertelt Gisele Obara, genderspecialiste voor Trias in Brazilië.

"Deze interpretatie komt voort uit de historische en culturele achtergrond die een sterke invloed hebben op de Braziliaanse maatschappij. Hierdoor kunnen vrouwen niet deelnemen aan besluitvorming. Ze voelen zich niet aanvaard binnen coöperaties en andere organisaties die familiale boeren vertegenwoordigen. Hun aandeel in boerenorganisaties blijft met 10% zeer beperkt", stelt Obara met klem.

Daarom wil Trias plattelandsvrouwen in het zuiden van Brazilië scholen in politieke organisatie, bestuur, sociale participatie en toegang tot overheidsbeleid. Verder wil Trias de discussie aanwakkeren over taakverdeling binnen het gezin op het platteland. Daarnaast stimuleren Trias en zijn partnerorganisatie Unicafes vrouwen ook om lid te worden van coöperaties. "Het doel is om tegen 2013 de vertegenwoordiging van vrouwen in de plaatselijke coöperaties tot 30% te doen toenemen", aldus Obara.

"De Braziliaanse regering doet haar best om vrouwen actief te laten bijdragen tot de maatschappij en hun inkomen te verhogen," is Obara hoopvol. "Maar er is nog veel werk aan de winkel. Trias wil ervoor zorgen dat onze partner Unicafes vrouwen op het platteland vaker de mogelijkheid biedt om hun producten te verwerken en naar de markt te brengen. Productverwerking moet het vrouwen in staat stellen waarde toe te voegen aan de producten die zij nu al maken. Daarnaast motiveren we Unicafes ook om meer reclame te maken over hun diensten bij hun vrouwelijke leden", besluit Obara.


http://www.triasngo.be

Deel dit artikel