Proces openbaarheid wapenexporten: pleidooien voor Hof van Beroep

Woensdag 7 maart 2007 vonden de pleidooien plaats voor het Hof van Beroep voor de openbaarheid van de Belgische wapenexportvergunningen van 1991 tot 2002. Vredesactie dagvaardde de Belgische staat in juni 2003 (Zie http://www.vredesactie.be/article.php?id=197) omdat Vredesactie geen afschrift kreeg van de wapenexportvergunningen na de geijkte procedure van openbaarheid van bestuur helemaal doorlopen te hebben. De rechtbank van 1ste aanleg van Brussel verklaarde zich echter onbevoegd.

Deze uitspraak is in tegenstrijd met eerdere uitspraken inzake de toegang tot bestuursdocumenten. Zowel Greenpeace als Gaia verkregen via de burgerlijke rechtbank toegang tot bestuursdocumenten inzake nucleaire transporten (Greenpeace), en krakelingen (Gaia). Daarom ging Vredesactie tegen de uitspraak in beroep. Uitspraak volgt binnen 1 maand.


Meer info: http://vredesactie.be/article.php?id=438

Deel dit artikel