Raadkamer verklaart klacht n.a.v. Irak-oorlog onontvankelijk

Woensdag 4 oktober verklaarde de raadkamer de klacht met burgerlijke partijstelling onontvankelijk van het Forum voor Vredesactie tegen verschillende regeringsleden en vervoersbedrijven voor medeplichtigheid aan misdaden tegen de vrede. Dit op basis van de speciale regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van regeringsleden. In de beschikking van de raadkamer wordt met geen woord ingegaan op het argument dat deze procesregeling wegens de Nürnberg-principes niet ingeroepen kan worden inzake internationaal strafrecht. Ook de klacht tegen de bedrijven werd onontvankelijk verklaard wegens samenhang met de klacht tegen de ministers.

Opnieuw blijkt de Belgische justitie het internationaal strafrecht te negeren als het om de eigen regering of regeringsleden gaat. De Belgische justitie lijkt eerder de macht te handhaven in plaats van het recht.
Het Forum voor Vredesactie betreurt dan ook deze uitspraak en ziet hierin een manifeste onwil om het internationaal strafrecht toe te passen. De immuniteit van de ministers kan niet ingeroepen worden om zijn verantwoordelijkheid onder het internationaal strafrecht te ontlopen. Dit blijkt uit de Nürnberg-principes: Principle 3: The fact that a person who committed an act which constitutes a crime under international law acted as Head of State or responsible government official does not relieve him from responsibility under international law.

Amerikaans militair materieel werd door België naar de Golf vervoerd voor en tijdens de oorlog tegen Irak in 2003. De Belgische regering en de betrokken vervoersbedrijven maakten zich daarmee medeplichtig aan de illegale oorlogsvoering (in juridische termen: moord op grote schaal) door de VS. De Antwerpse haven en andere transportwegen in België werden een legitiem militair doelwit. Het Forum voor Vredesactie heeft naar aanleiding van deze transporten een strafklacht met burgerlijke partijstelling neergelegd.

Met deze klacht wilden we duidelijk maken dat het internationaal oorlogsrecht ook in België gehandhaafd moet worden en dat de rechtelijke macht dit desnoods tegenover onze eigen regering moet doen. We kunnen ons niet neerleggen bij de stelling van minister Michel dat "in naam van de diplomatieke vooruitzichten keuzes gemaakt moeten worden. Zuiver academisch gezien zouden we ons aan het recht moeten houden. Het recht verbiedt een staat te helpen die als een agressor wordt beschouwd maar om levensvatbare relaties te behouden met een partner als de Verenigde Staten, lijkt het me moeilijk te zeggen dat we elke transit zullen verbieden". Het komt de geloofwaardigheid en de geldingskracht van het internationaal oorlogsrecht niet ten goede als het à la tête du client wordt toegepast.

De klacht vindt u op www.vredesactie.be/view.php?lang=nl&artikel=189 .

Deel dit artikel