'Regeerakkoord mist vernieuwende visie op ontwikkeling'

 

'In het regeerakkoord mis ik een toekomstgerichte visie op ontwikkelingssamenwerking.' Dat zegt Trias-directeur Lode Delbare, die ervan overtuigd is dat internationale solidariteit een zaak is van alle maatschappelijke spelers. Logo Trias

 Het aantal landen waarvoor ons land bilaterale hulp voorziet, zal dalen van 18 naar 15. 'Door een geografische en thematische concentratie wil de overheid blijkbaar een sterkere positie verwerven tegenover overheden in het Zuiden. Dat heeft niets te maken met een vernieuwde visie op internationale solidariteit', zegt Delbare.

Moderne vormen van internationale solidariteit zijn volgens de directeur van Trias geen kwestie van financiële volumes, maar wel van innovatie en maatschappelijke verandering. In de ontwikkelingssamenwerking van de toekomst ziet Delbare een belangrijke rol weggelegd voor een brede waaier aan actoren, waaronder de civiele maatschappij.

'We moeten afstappen van de simpele tegenstelling tussen Noord en Zuid, tussen rijk en arm. Er moet meer aandacht komen voor globale problemen, waarbij we op globaal niveau vernieuwende maatschappelijke krachten willen bundelen. Zowel overheden, bedrijven als het middenveld hebben hierin een rol te vertolken', meent Delbare.

Deze visie vereist meer vertrouwen tussen de diverse spelers. Volgens Delbare was er de voorbije jaren te weinig bereidheid tot diepgaand overleg. 'Niet dat we een blanco cheque willen van de overheid: de NGO's willen zich gerust onderwerpen aan regulering en zelf betere vormen van zelfregulering uitbouwen', zegt de directeur.

Delbare stelt vast dat de overheid met steeds minder personeel de beschikbare middelen moet beheren. Tegelijk verhoogt de overheid de planlasten van de NGO's, met bijhorende controles en administratieve verplichtingen voor alle partijen. Zo komt diezelfde overheid tot de conclusie dat er vooral minder NGO's moeten zijn. 'Dat staat haaks op de visie dat de sterkte van de civiele maatschappij juist in haar diversiteit ligt', klinkt het.

De directeur van Trias steekt trouwens ook een hand in eigen boezem. 'Net als de overheid moeten de NGO's bereid zijn om te evolueren, zelfs als daardoor heilige huisjes moeten sneuvelen. Zo is het logisch dat de subsidiërende overheid op het terrein meer samenwerking verwacht tussen de NGO's onderling. Alleen is de manier waarop de overheid dat vandaag wil bereiken veel te belastend op administratief vlak', besluit Delbare.

Deel dit artikel