Reynders in DR Congo: 11.11.11 vraagt concrete stappen

 

PERSBERICHT  9 AUGUSTUS 2013


Van 11 tot 16 augustus gaat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op dienstreis naar de Democratische Republiek Congo, waar in het oosten het geweld blijft voortduren. Reynders onderlijnt regelmatig dat de rol van België ligt in het op de internationale agenda plaatsen van het conflict. Dat is onvoldoende , vinden Belgische ngo's: België moet zich ook meer concreet engageren om bij te dragen tot vrede, democratie en ontwikkeling in DR Congo, door de uitvoering van kaderakkoord dat op 24 februari door DR Congo en 10 andere landen van de regio werd ondertekend.
De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11 vraagt drie initiatieven:

1. Minister Reynders moet bij de Congolese autoriteiten aandringen op democratische hervormingen, beloofd in het kaderakkoord. Waar blijven de al zo lang beloofde provinciale en lokale verkiezingen en de nationale dialoog? Wat met de verontrustende berichten over een grondwetsherziening opdat president Kabila een derde termijn kan nastreven in 2016? Wat met bewegingsruimte voor het Congolese middenveld en de politieke oppositie? 11.11.11 vraagt dat Reynders zich hierover tijdens zijn reis in Congo uitspreekt, zowel in dialoog met de Congolese autoriteiten als publiekelijk.


2. Minister Reynders is voorstander van ontwapening en demobilisatie van de rebellengroepen in Oost-Congo. Dat gebeurt echter niet vanzelf. Enkel de ontplooiing van een interventiebrigade onder VN-missie Monusco kan niet instaan voor het lange proces van ontwapening, demobilisatie en herintegratie van de rebellen. 11.11.11 vraagt de minister hier politieke en financiële steun voor te voorzien en hierover een dialoog op te zetten met buurlanden Rwanda, Burundi en Oeganda.


3. Zonder een hersteld vertrouwen tussen de verschillende landen zal het conflict blijven smeulen en telkens opnieuw opflakkeren en slachtoffers maken. Tot dusver zagen we hiervoor nog weinig Belgisch plan of initiatief, de minister herhaalt enkel het belang van interregionale integratie. Dat mag concreter, zoals Belgische steun aan grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten rond handel, natuurlijke rijkdommen of energie.


Na bijna 20 jaar en meer dan 5 miljoen dodelijke slachtoffers is het voor de Vlaamse ngo's meer dan tijd dat er vrede komt in de regio. Algemeen directeur van 11.11.11 Bogdan Vanden Berghe: "De regio is een bijzonder moeilijk kruitvat en het zal jaren kosten om het herop te bouwen. Maar laat dat geen reden meer zijn langs de kant te blijven staan. Het is tijd voor echte oplossingen."

Meer info: Corine Van Kelecom, 0493 25 45 04

Deel dit artikel