Rijstverwerkingscentra gooien hoge ogen in Guinee

Rijstverwerkingscentra gooien hoge ogen in Guinee

Rijstverwerkingscentra gooien hoge ogen in Guinee
In Guinee is rijst het basisvoedsel. Hoewel er een enorm potentieel is voor de rijstproductie, is het land sterk afhankelijk van geïmporteerde rijst. Daarom ondersteunt Trias boerenorganisaties die zich toeleggen op de lokale rijstteelt.

Trias zet zich al jaren in voor de verbetering en optimalisering van de rijstproductie in Guinee. Dat gebeurt door de introductie van specifieke landbouwtechnieken en een verbeterde waterkanalisering in de rijstvelden. Tegelijk krijgt de lokale bevolking logistieke en technische financiële ondersteuning bij de aankoop van kleine rijstpelmachines. Die machines ontlasten de vrouwen van het manueel pellen van de rijst.

Uit een recent gevoerde studie bleek dat het rijstverwerkingsproces één van de grootste pijnpunten van de Guineese rijstproductie is. Trias zet hier dan ook samen met de boerenorganisatie FOP-BG op in.

'Drie rijstunies die lid zijn van FOP-BG investeerden elk 2.000 euro', legt Lies Vanmullem, landendirecteur in Guinee, uit. 'Dankzij die bijdrages, die enorm zijn naar Guineese normen, en subsidies konden drie rijstverwerkingscentra gebouwd worden.'

Betere kwaliteit

De nieuwe rijstverwerkingscentra bestaan uit een professionele weegschaal, een naaimachine om de rijstzakken te dichten en een semi-industriële rijstpelmachine. 'Vooral die rijstpelmachines maken het verschil: de capaciteit is groter dan die van de oude machines en ook de kwaliteit van de rijst is beter', vervolgt Vanmullem.

Het beheer van de rijstverwerkingscentra ligt in handen van FOP-BG en de betrokken rijstunies. 'Trias zorgt enkel voor ondersteuning van de organisaties. Zo werden de leden van de rijstunies gevormd over het gebruik en het onderhoud van de machines. De komende weken voorzien we trainingen over het algemeen beheer van een centrum', aldus Vanmullem.

Plechtig ingehuld

'We mogen het belang van deze verwerkingscentra niet onderschatten', vertelt Vanmullem. 'Dat werd bevestigd tijdens de inhuldigingsceremonie in augustus. De hele lokale gemeenschap, lokale autoriteiten en de pers waren van de partij en in één dorp knipte de Guineese Minister van Landbouw het lint door.'

'Behalve deze drie rijstunies, heeft geen enkel lid van de regionale boerenorganisatie een dergelijk rijstverwerkingscentrum. Een primeur die met een groot feest en veel gedans werd gevierd.'

www.triasngo.be

 

Deel dit artikel