Rode Kruis-rapport: meer inbreuken op IHR in Colombia

In 2011 zijn internationaal humanitair recht (IHR) inbreuken in Colombia gestegen. Dat blijkt uit het rapport van het Internationale Rode Kruis. Het Rode Kruis wijst de betrokken partijen op het belang van de strikte naleving van de IHR-regels.

Samenvatting activiteitenrapport

10 c ICRC - Colombia

In 2011 documenteerde het internationale Rode Kruis meer dan 760 vermeende schendingen van het international humanitair recht en van andere basisnormen die werden gepleegd door alle partijen in het conflict in Colombia. Meer dan 150.000 mensen profiteerden rechtstreeks van het werk van het Rode Kruis. De organisatie was actief op diverse domeinen:

 • noodhulp aan ontheemden
 • toegang tot de gezondheidszorg
 • ondersteuning van lokale infrastructuurprojecten
 • hulp bij terugkeer van lichamen van doden naar hun families
 • betaling van begrafeniskosten
 • verhuis naar veiliger oorden als mensen bedreigd werden
 • faciliteren van de vrijlating van gijzelaars uit handen van gewapende groeperingen
 • bezoek aan gedetineerden


Belangrijkste inbreuken

Het Rode Kruis stelde vast dat de situatie in bepaalde zones verslechterde. Het gaat dan vooral om:

10 c ICRC - H. Heger - Colombia
 • Moord en doodsbedreiging: in het conflict worden moord en doodsbedreiging gebruikt om de bevolking te intimideren. Daardoor ontvluchten individuele personen en gemeenschappen vaak hun huis. Ook de gewonden en de personen die niet langer deelnamen aan het conflict zijn vaak het slachtoffer van deze praktijken.
 • Verdwijningen: omdat verdwijningen vaak niet opgelost worden, blijft de familie zoeken naar hun verwanten. Het exacte aantal verdwenen personen is niet bekend, maar het gaat om een veel groter aantal dan de 50.000 die in het nationaal register van Colombia staan.
 • Mensen beroofd van hun vrijheid in detentiecentra van de staat: het internationale Rode Kruis bezoekt meer dan 70 gevangenissen in Colombia om te controleren of de condities van detentie voldoen aan het internationaal humanitair recht en andere minimumstandaarden. De bevindingen van deze bezoeken worden in vertrouwen gedeeld met de autoriteiten met het oog op het verbeteren van de situatie van de gedetineerden.
 • 10 c ICRC - H. Heger - Colombia 2Minderjarigen actief in het conflict: minderjarigen zijn niet alleen het slachtoffer van gedwongen rekrutering, maar worden ook als gids of boodschapper ingezet tijdens het conflict.
 • Legale teelten aangetast door sproeien van coca vanuit de lucht: bij de bestrijding van illegale cocateelten vanuit de lucht, worden ook vaak legale gewassen vernietigd. Dat maa10 c ICRC - H. Heger - Colombia 3kt het nog moeilijker voor de bevolking die al in precaire omstandigheden leeft.

Gevolgen voor de lokale bevolking

Het conflict in Colombia duurt al bijna 50 jaar. De impact op de bevolking is net als in het verleden erg groot. Daarom blijft het Rode Kruis oproepen tot de strikte naleving van de humanitaire regels.

Verwante informatie:

 

Deel dit artikel