Stelling Mgr. Léonard over aids is onverantwoord, problematisch en onwaar

De stelling van Léonard over aids heeft nog voor het verschijnen van het interviewboek ‘Gesprekken met Mgr. Léonard’ in de media al heel wat ophef veroorzaakt. Ook de lectuur van het citaat  ‘Ik zie in deze epidemie dus geen straf, hoogstens een soort immanente gerechtigheid…’binnen zijn volledige context noopt ons tot een duidelijke reactie. ‘Als ontwikkelingsorganisatie die zich inzet tegen armoede en onrecht en dus voor meer gerechtigheid in deze wereld vinden we de uitspraak van Mgr. Léonard onverantwoord en onjuist. Ze toont niet alleen een gebrek aan respect en mededogen voor slachtoffers van aids en hun hulpverleners, maar is ook ethisch gezien onhoudbaar.’ zegt Karel Ceule, woordvoerder van Broederlijk Delen.

De aidsproblematiek is veel complexer dan hier wordt gesuggereerd. Bij vele mensen die besmet zijn met het hiv-virus is dit niet het gevolg van eigen risicogedrag. Wat te denken bijvoorbeeld van kinderen die via de moederschoot zijn besmet of slachtoffers van verkrachting die hierdoor het virus oplopen? Geldt voor hen ook de immanente gerechtigheid?

Maar ook voor mensen die aids hebben opgelopen door eigen risicogedrag is een dergelijke stelling ongepast. ‘Door het woord gerechtigheid te gebruiken insinueer je feitelijk dat het goed is dat deze mensen de ziekte krijgen alsof zo gerechtigheid geschiedt. Dit is een aanfluiting van het begrip ‘gerechtigheid’. Een dergelijke houding staat haaks op de basiswaarden van solidariteit en rechtvaardigheid die organisaties als de onze voorstaan. Daarom distantiëren we ons als ontwikkelingsorganisatie uitdrukkelijk van deze stelling’, aldus nog Karel Ceule van Broederlijk Delen.

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel