Strijdvaardige huishoudwerksters aan het woord

In samenwerking met FOS steunen we vakbonden van huishoudpersoneel in Zuid-Afrika, Bolivia, Peru, Ecuador en Colombia.

Zij voeren een permanente strijd voor erkenning en voor waardige werk- en leefomstandigheden voor huishoudpersoneel.

Het organiseren van deze mensen is allesbehalve evident. Elke huishoudhulp werkt immers voor een andere werkgever, in de privésfeer. Collectief onderhandelen gaat gewoon niet. En wie protesteert, dreigt ontslagen te worden. Daarom ijveren we voor een verankering van hun rechten in de nationale wetgeving, en, in een volgende stap, voor de toepassing van die wetgeving.

Maar eerst en vooral moeten huishoudwerksters zich organiseren, leren welke rechten ze hebben en hoe ze het beleid kunnen beïnvloeden.

Risa, Namibië

Risa-Namibie"Mijn werkgever verwacht dat ik alles doe – van babysitten tot tuinieren – maar denkt dat ik nooit ziek word. Wanneer ik vraag om eens naar de dokter te gaan, is haar eerste reactie 'is dat wel nodig?'. Ze denken dat wij machines zijn die nooit ziek worden, maar wanneer hun hond ziek wordt, gaan ze met hem naar de dierenarts."

Leddy Mozombite - Peru

Leddy-Peru"Huishoudwerk is van onschatbare waarde. We zijn geen economisten, maar we slagen er elke dag in om eten op tafel te brengen voor het gezin. We zijn geen psychologen, maar we bieden een luisterend oor aan alle gezinsleden. We zijn geen verpleegkundigen, maar we zorgen wel voor de zieken. We lossen heel veel problemen op. De werkgevers en de samenleving moeten ons werk naar waarde schatten."

Hester Stephens, Zuid-Afrika

Hester-Zuid-Afrika"De regering nam ons als vakbond serieus en onze bijeenkomsten met het ministerie van Arbeid hebben uiteindelijk geleid tot wetgeving rond minimumloon en betere arbeidsvoorwaarden voor huishoudwerkers. We hebben nu ook een werkloosheidsverzekering en oplossingsmechanismen bij conflicten met de werkgevers. Dit zijn geweldige overwinningen!"

Deel dit artikel