Syrië: nieuwe oproep van het Consortium 12-12


Voor de bevolking die wordt gegijzeld door het conflict en die nu al verzwakt is, staat de winter voor de deur. De hulporganisaties van "Syrië 12-12-Levens Redden" trekken aan de alarmbel. 


De doelstelling van Syrië 12-12: levens redden

De 5 Belgische ngo's die lid zijn van "Syrië 12-12 – Levens Redden" (Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit et UNICEF België) bieden de bevolking hulp, zowel in de buurlanden als in Syrië zelf.

Volgens de Verenigde Naties zijn bijna 7 miljoen Syriërs getroffen door de oorlog. Elke dag steken 500 Syriërs de grens over naar Irak. Al 2 miljoen Syriërs zijn gevlucht naar buurlanden, waarvan de meerderheid kinderen. "Syrië 12-12 – Levens Redden" lanceert daarom een nieuwe oproep tot solidariteit van het publiek en de overheden.

Zij hebben meer dan 7 miljoen euro nodig om hun humanitaire operaties tot eind 2013 te financieren. Hiervan heeft het Consortium momenteel 2,4 miljoen euro ingezameld. Dat is volstrekt ontoereikend.
Consortium 12-12 heeft daarvoor een verklaring gezocht via een opiniepeilng. Een telefonische peiling, eind september, op een representatief staal van 1.041 Belgen, bevestigt het gebrek aan populariteit van de actie "Syrie 12-12". Op de vraag "Heeft u dit jaar al een gift gedaan voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië?", antwoordden amper 4% bevestigend. Dit is de helft van de actie rond hongersnood in Oost-Afrika in 2011 (7,8%) en vier keer minder dan de respons na de aardbeving in Haïti in 2010 (17,4%), die overigens tien keer meer - ruim 24 miljoen euro – opleverde.

Op vraag van Consortium 12-12, hebben een aantal bekende mensen besloten om mee tegen de stroom op te roeien en getuigenis af te leggen van hun vrijwillig engagement. Zij doen een gift aan Consortium 12-12 en komen daarvoor uit : Axelle Red, Thomas Van Hamme, Adrien Joveneau, Daan Stuyven, Bert Kruismans, Ann Van Elsen, Wouter Deprez, Veerle Dobbelaere, Gene Bervoets, Nic Balthazar.Ik doe een gift voor Syrië

Voor het Consortium "Syrië 12-12 – Levens Redden" of voor Oxfam-Solidariteit


Wat doet Oxfam?

Tot nu toe konden we humanitaire hulp bieden aan 220.000 personen. En we hopen tegen maart 2014 minstens 650.000 mensen bij te staan. Momenteel treffen we voorbereidingen om de Syrische gezinnen te beschermen tegen de komende winter door dekens, warme kleding en kacheltjes te verdelen.

In Libanon werd nog geen kamp ingericht ondanks de toestroom van meer dan 760.000 vluchtelingen. Daarom verdelen we er hygiënekits en cash geld aan kwetsbare gezinnen zodat zij een waardig onderkomen kunnen vinden. Op meerdere plekken in het land trachten we de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen voor vluchtelingen te verbeteren. Een Oxfam-partner startte met psychosociaal advies voor gevluchte moeders en kinderen.

In Jordanië werkt Oxfam in het vluchtelingenkamp Zaatari, waar meer dan 100.000 mensen een onderkomen zochten. We installeerden latrines voor 20.000 personen en bouwden permanente sanitaire blokken voor meer dan 8.000 personen. We organiseerden vorming over hygiëne en gaven advies over de leefomstandigheden in het kamp. We werken tevens met vluchtelingen die buiten de kampen leven en die hun onderdak dreigen te verliezen. Daarom krijgen ze financiële steun via een bankkaart. Aan deze mensen worden ook waterfilters en hygiënemateriaal verdeeld.

In Syrië zelf leveren wij reservoirs voor drinkwater en sanitaire installaties. We voeren ook herstelwerken uit aan bestaande installaties die zwaar beschadigd werden. En we organiseren technische vorming voor waterspecialisten. Vervolgens hopen we een systeem voor afvalbeheer te kunnen installeren.

Lees verder op oxfamsol.be...BRON:
Oxfam Solidariteit

Deel dit artikel