Taak internationale gemeenschap: Niet meewerken aan Georgisch-Russische oorlog, maar pad van vrede

Terwijl in China de Olympische Spelen blijvende indrukken nalaten van duizenden lampjes, vuurwerk en muziek, verkleuren bij Pax Christi deze bonte euforie tot een vale stilte omwille van de Georgische-Russische oorlog. De internationale gemeenschap is verplicht om onmiddellijk en zonder dralen een dialoog op te starten waarbij de rust kan worden hersteld. Een rust gebaseerd op het internationaal recht in de oorlog tussen Rusland en Georgië. Dit artikel werd op 11 augustus 2008 aangebracht door Pax Christi Italië en geadapteerd door Pax Christi Vlaanderen
 
8 is noch geluknummer, noch geluksdag
‘8 is het geluksnummer bij uitstek' stelt een Chinees zegswijze. Hoewel vuurwerk en  vrolijk spektakel de Olympische Spelen van 8/08/2008 in China inwijdden, vergezeld door de glimlach van vele machtige wereldleiders, werd op tragische wijze een ‘nieuwe’ oorlog in de Kaukasus ingeluid. Deze oorlog toont ons honderden burgerdoden en tienduizenden vluchtelingen als gevolg van bomaanslagen die zowel steden, havens en wegen als militaire doelen vernielden. 8 is dus geen geluksnummer voor Georgië.

We doen een beroep op de christelijke gemeenschappen, zodat de katholieke, evangelische getuigen van geweldloosheid in het dagelijks leven, in voortdurend gebed een beroep doen op de vrede en de verzoening tussen de volkeren, naties en mensen. Wij  ondersteunen de oproep van Benedictus XVI: "Het is mijn oprechte hoop dat er onmiddellijk een einde aan de militaire actie komt en dat we verder leed bij de bevolking moeten voorkomen door resoluut te kiezen voor de weg van de onderhandelingen en de dialoog: respectvol en constructief.  De internationale gemeenschap en de meest invloedrijke landen zijn uitgenodigd om in de huidige situatie de steun te bevorderen van initiatieven die gericht zijn op het bereiken van een vreedzame en duurzame oplossing in het voordeel van een open en respectvolle samenleving "(10 augustus 2008). 

We doen een beroep op de broeders en zusters van de Russisch-orthodoxe Kerk, omdat zij zich aansluiten bij hun leiders en politici van de gemeenschap die in de naam van het Evangelie in de oecumenische conferentie van Sibiu (september 2007) tot verwerping van "de oorlog als een instrument voor de oplossing van conflicten". Tijdens die conferentie werd een oproep gedaan om conflicten op te lossen met niet-gewelddadige middelen. Die ontmoeting in Sibiu sprak een diepe bezorgdheid uit over de militaire bewapening en de noodzaak om te ontwapenen. In het kader van deze escalatie in Zuid-Ossetië lijkt ons dit belangrijk om aan die afspraak te herinneren.

Net zoals Pax Christi Italië steun vraagt aan alle Italiaanse politieke vertegenwoordigers om de steun en medewerking aan een onmiddellijk staakt-het-vuren en het herstel van het internationaal recht voor de vrede in Georgië en Rusland, vraagt Pax Christi Vlaanderen de steun van de Belgische politieke vertegenwoordigers. Het Belgische voorzitterschap in de VN-Veiligheidsraad, voorgezeten door Jan Grauls, kan alvast die actieve en geweldloze medewerking met daadkracht begleiden.

Niet meewerken aan een oorlog, maar duidelijk het pad van de vrede beogen, dat is de taak van de internationale gemeenschap om dit Georgisch-Russisch conflict te beslechten.

Pax Christi Italia Pax Christi Italië
Firenze 10 agosto 2008 Florence op 10 augustus, 2008

 
Geadapteerd door Pax Christi Vlaanderen
Antwerpen 13 augustus 2008
Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel