Tanzaniaanse veehouders wapenen zich tegen droogte

Tanzania kampt net als de landen in de Hoorn van Afrika met aanhoudende droogte. In het noordoosten, waar de traditionele nomadische veehouders leven, is het zelfs al meerdere jaren extreem droog. Trias ondersteunt er samen met lokale partners de veeboeren.

Door de aanhoudende droogte zijn veehouders in het noordoosten van Tanzania de voorbije jaren gemiddeld  62 procent van hun veestapel kwijtgespeeld. In het district Longido, waar Trias actief is, loopt dit percentage in sommige dorpen op tot 80 procent. In 2010 viel er tijdens welgeteld 347 dagen geen enkele druppel regen uit de lucht.

Het vee is veruit het voornaamste kapitaal van de rondtrekkende Maasai. "Het immense belang van de veehouderij maakt de Maasai erg kwetsbaar voor rampen, zoals droogte", vertelt Trias-adviseur Shomet Naikosia. "Trias stimuleert hen daarom om zoveel mogelijk verschillende bronnen van inkomsten aan te boren."

Tegenwoordig verkopen de veehouders in Longido dieren om met de opbrengst voedsel, zoals maïs en graan, te kopen. Dit slaan zij op in opslagruimtes waarin Trias investeert. De bewaarde gewassen gebruiken de Maasai voor hun levensonderhoud, maar ook om ze te verkopen wanneer de marktprijzen gunstig zijn. Met de opbrengst kunnen ze eventueel, als de droogte voorbij is, nieuw vee kopen. "De opslag van voedsel, wat eigenlijk tegen de tradities van het nomadische volk indruist, helpt hen sterker door periodes van droogte heen te komen", legt Naikosia uit.

Een andere uitdaging is het gebrek aan water voor mens en vee. Met behulp van Trias bouwen de Maasai kleine reservoirs om water op te vangen. Ook wordt een oud pijplijnstelsel hersteld. "Dit pijpensysteem moet het water vanuit de bergen naar de verschillende dorpen brengen om zo een constante aanvoer van water voor zowel de bevolking als voor het vee te verzekeren", aldus Naikosia.

Verder helpt Trias bij de uitbouw van een uitgekiend waarschuwingssysteem. "Dit systeem verzamelt het hele jaar door klimaatgerelateerde informatie met behulp van moderne wetenschappelijke en inheemse indicatoren. Met de interpretaties hiervan kunnen zowel de veehouders als de overheid tijdig relevante maatregelen treffen om de ergste gevolgen van de droogte te voorkomen", vertelt Naikosia.

Tot slot maakt Trias samen met de Maasai en de overheid  een plan voor duurzamer gebruik van de bronnen van hun land, zoals bescherming van waterbronnen, bossen, graasgebieden, landbouwgebieden, gebieden bestemd voor toerisme en voor wonen.

Tezamen maken deze initiatieven deel uit van een brede strategie om de impact van de droogte in de toekomst te beperken en de Maasai in staat te stellen zich beter te wapenen tegen droogte.

www.triasngo.be
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel