Televisiereeks Dokters in Afrika toont samenwerking ngo's in het Zuiden


Het tweede seizoen van de zesdelige Vitaya-reeks 'Dokters in Afrika' volgt een aantal medewerkers van drie verschillende Belgische ngo's: 'Fracarita Belgium', 'Memisa', 'Artsen zonder Vakantie' en  het 'CM-project Burundi'. Hoe verscheiden deze vier partijen ook zijn, toch streven ze hetzelfde doel na en stoten ze op dezelfde moeilijkheden. 

artsen zonder vakantie

De televisiereeks laat de Vitaya-kijker kennis maken met heel diverse vormen van ontwikkelingssamenwerking. Bovendien toont ze hoe deze partijen elkaar steeds beter vinden en samenwerken.
"Precies twee jaar geleden maakten vele Vitaya-kijkers via de reeks 'Dokters in Afrika' voor het eerst kennis met de ngo 'Artsen zonder Vakantie'. De reeks sloeg goed aan, en dus lag een vervolg voor de hand", zeggen Evrard Van der Perre en Jan van Parijs van Saludtv. Maar deze keer stond niet één niet- gouvernementele organisatie centraal, maar vier partijen die allemaal actief zijn op het vlak van gezondheidszorg en die ook steeds nauwer met elkaar proberen samen te werken. 

In dit tweede seizoen van 'Dokters in Afrika" worden in totaal 13 verschillende medewerkers van de verschillende projecten gevolgd. Eén van hen is de vroedvrouw Mie: "Ik ga sinds een aantal jaar met 'Artsen zonder Vakantie" tijdens mijn verlof naar een kraamafdeling in Tanzania. Ik werk er altijd nauw samen met de lokale medewerkers. Ik geef er vorming en probeer wat van mijn ervaring over te dragen. Het geeft veel voldoening om te zien dat de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis er jaar na jaar op vooruit gaat."

De reeks volgt ook Memisa-coöperant Jan Vanderzwalmen wanneer hij een afgelegen gezondheidspost tijdens een consultatie voor zwangere vrouwen bezoekt.

"Je moet weten dat in Afrika jaarlijks 15.0000 vrouwen sterft tengevolge van zwangerschap of bevalling. Vaak kan dit vermeden worden door een goede opvolging van de zwangerschap. Daarom helpt Memisa lokale gezondheidsposten uit te bouwen in regio's waar mensen zelden of nooit een dokter of verpleegkundige zien. Het doet dit in nauw overleg met de lokale bevolking".

In de reeks wordt duidelijk dat Memisa veel meer doet dan moedersterfte terugdringen. Door ziekenhuizen uit te rusten met degelijk medisch materiaal en en kwaliteitsvolle medicijnen brengt Memisa kwalitatieve basisgezondheidszorg naar ongeveer vijf miljoen Congolezen.

epilipesie


De jonge gynaecologe Helena Van Kerrebroeck gaat samen met Dr Dirk Teuwen op bezoek bij broeder Ghislain Basubi in Lubumbashi en Likasi. De Broeders van Liefde verstrekken zorg aan psychiatrische patiënten en personen die leven met epilepsie. Helena is voor de eerste maal in Afrika: "Ik kwam als gynaecologe naar Congo om te zien hoe je epilepsie kan vermijden. Een op vijf kinderen met epilepsie heeft deze ernstige ziekte ten gevolge van een slechte bevalling en twee op vijf kinderen met epilepsie hebben deze ziekte ten gevolge van infectieziekten van de hersenen. Mijn ogen zijn echt open gegaan.

Ik kwam in bevallingskamers die ik zelfs in mijn sterkste verbeelding niet had kunnen verzinnen. En dan kriebelt het om de handen uit de mouwen te steken." Broeder Ghislain: "Wij vertrouwen op de solidariteit en de concrete ondersteuning vanuit België om onze structuur te vormen zodat wij autonoom kunnen worden, maar nu nog steunen wij op 'Fracarita Belgium', en ook op dokter Dirk, om de armste patiënten toch een betere toekomst te geven en de bevolking te sensibiliseren voor deze stigmatiserende aandoening.",

Dat medische ontwikkelingssamenwerking zich niet enkel in operatiekamers en consultatieruimtes afspeelt, bewijst Marc Van Huffel "Met de CM zijn wij, als waardengedreven ledenorganisatie, in Burundi vooral actief in het helpen uitbouwen van mutualiteiten. Want wat haalt goede gezondheidszorg uit, als mensen het niet kunnen betalen?". De reeks volgt Marc en zijn echtgenote Jeanette tijdens de vele bezoeken aan die lokale mutualiteitsmedewerkers die pionierswerk verrichten.

samen


Voor 'Fracarita Belgium', 'Memisa', 'Artsen zonder Vakantie' en het 'CM-project Burundi' is deze reeks een uitgelezen kans om hun werking aan een ruimer publiek voor te stellen. Maar er is meer... Zij proberen steeds meer om de handen in elkaar te slaan. En dat werpt zijn eerste vruchten af. Een aantal van deze groeiende vormen van samenwerking komen in de televisiereeks ook aan bod.


Meer info:

  • Opnames in Burundi, Congo, Rwanda en Tanzania
  • Regie : Mick van Bruystegem, Robert Van Dongen, Roel Goyens
  • Redactie : Nathalie Van der Perre, Jan Van Parijs
  • Camera: Enno Jambers, Bart Van de Werf
  • Montage : Igor De Baecke
  • Eindredactie : Jan Van Parijs
  • Productie: Evrard Van der Perre voor Saludtv, een afdeling van Kasona televisieproducties .
  • Met de medewerking van: Artsen Zonder Vakantie, CM, Fracarita Belgium, Memisa
  • Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel- en ontwikkelingssamenwerking
  • Met de steun van UCB

Meer informatie? Contacteer Kris Van Kerkhoven via 02 454 15 49.
Beeldmateriaal van Dokters in Afrika is beschikbaar via www.memisa.be/pers


Memisa DOOR:

Deel dit artikel