Telling van de resultaten van de Congolese presidentsverkiezingen integer

Kinshasa/Brussel, 16 november 2006 – De gemengde electorale observatiemissie van de Europese en Congolese niet-gouvernementele organisaties, waaronder Broederlijk Delen, 11.11.11 en andere leden van de Belgische coalitie ‘Congo wil stemmen!’, oordeelt dat de telling van de resultaten van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen transparant en correct is verlopen.

Na de publicatie van de voorlopige resultaten door de Congolese onafhankelijke kiescommissie (CEI) willen de NGO’s hun oordeel over het verloop van de telling van de resultaten bekendmaken. Dit oordeel is zowel kwalitatief als kwantitatief. Het is enerzijds gestoeld op de rapporten van de Europese en Congolese observatoren die de compilatie bijwoonden, en anderzijds op een systematische vergelijking tussen de resultaten die de kiescommissie bekend heeft gemaakt na de compilatie en de resultaten die de observatoren direct na de stembusgang noteerden.

Uit de verslagen van de observatoren uit alle provincies blijkt dat de drie weken durende compilatieverrichtingen transparant en conform de regels verlopen zijn. De Europese en Congolese observatoren kregen toegang tot alle stappen van het proces, van het sorteren en openen van de processen-verbaal tot het archiveren. Zij tekenden geen enkele significante onregelmatigheid op. Tijdens de compilatie kwam wel aan het licht dat in een aantal provincies misbruik werd gemaakt van de bijzondere kieslijsten voor stemgerechtigden wiens naam op de gewone kieslijst niet verscheen of die op verplaatsing waren. In Mweka bijvoorbeeld, in de provincie West-Kasaï, stootten observatoren van Broederlijk Delen op 30 dergelijke gevallen. De observatiemissie roept de kiescommissie op om hieruit de nodige lessen te trekken, voor de komende lokale verkiezingen.

De observatiemissie voerde een controle uit op de gecompileerde resultaten van 1231 stembureaus, verspreid over het hele land, dat is bijna 2,5% van alle kiesbureaus. Hieruit blijkt dat er slechts een miniem verschil is tussen de resultaten van de kiescommissie en de resultaten die de NGO-observatoren de dag van de verkiezingen noteerden: 0,15% op alle kiesbureaus samen. In de meeste gevallen zijn de verschillen verwaarloosbaar. Zij spelen in het voordeel van de ene of de andere kandidaat naargelang de provincie. Zie vergelijkende tabellen in bijlage. De observatiemissie zal de Congolese kiescommissie interpelleren over de enkele gevallen die een onderzoek vereisen.

Een veertigtal Belgen, waaronder vrijwilligers van Broederlijk Delen en 11.11.11, namen deel aan deze gemengde observatiemissie binnen de ‘Coalitie Congo wil stemmen!’. Een beperkte groep onder hen observeerde de telling gedurende twee weken na de stembusgang. De Congolese organisaties roepen de Congolese bevolking op om, tot de proclamatie van de definitieve resultaten door het Congolese hooggerechtshof, dezelfde sereniteit te bewaren als op de verkiezingsdagen van 30 juli en 29 oktober.

Voor meer informatie:
surf naar de website van Broederlijk Delen
In Brussel: Marc-Olivier Herman - Broederlijk Delen,
In Kinshasa : Rigobert Minani - Point Focal national CDCE
Karel Ceule - Persverantwoordelijke Broederlijk Delen

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel