Tobintaks een stapje dichterbij!

Op acht april 2004 lanceerde Broederlijk Delen samen met andere organisaties een pinactie ten voordele van de Tobintaks. De actie blijkt een groot succes. De voorraad pins is volledig uitgeput. 30.000 mensen kleuren met de pin het Belgische landschap. In de politieke arena, op straat, in de trein, zelfs op nieuwsuitzendingen kan je de pin opmerken!

tobinsmileStand van zaken in de Belgische politiek

Via deze weg eisen we de invoering van een taks op muntspeculatie. Op 10 mei is in de Commissie Globalisering hieromtrent een aanbeveling met meerderheid goedgekeurd. De Commissie Financiën zal zich dus in de komende dagen wel over dit wetsvoorstel moeten buigen. We hopen dat het wetsvoorstel nog voor de verkiezingen in de commissie wordt gestemd. Dan kan het vervolgens na de verkiezingen in de plenaire voorliggen. Maar de weerstand bij de VLD is moeilijk in te schatten. Waarschijnlijk zal men het wetsvoorstel pas na de verkiezingen in de commissie Financiën stemmen en bijvoorbeeld pas in oktober in de plenaire. Daarom is het belangrijk dat iedereen de pin blijft dragen en de actie verder zet.

Lees verder op www.broederlijkdelen.be

Deel dit artikel