Toegang tot water steeds nijpender probleem

"Als we de waterbronnen niet efficiënter gaan gebruiken, zullen we het hongerprobleem nooit oplossen." Dat heeft Ban Ki-moon gezegd naar aanleiding van Wereldwaterdag. Trias neemt die boodschap ter harte.

In grote delen van de wereld slinken de watervoorraden. "Nochtans zal water een cruciale rol spelen in de wereld van morgen", zegt Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Waar tekorten ontstaan, loert onheil om de hoek in de vorm van droogte, hongersnood en politieke instabiliteit.

Vandaag leven 1,6 miljard mensen in een regio die met watergebrek kampt. Prognoses wijzen er op dat twee derde van de wereldbevolking in 2025 geconfronteerd zal worden met waterschaarste.

Eén van de oorzaken is het gebruik van water voor de voedselproductie. Een mens drinkt gemiddeld twee tot vier liter water per dag, maar er is 2.000 à 5.000 liter water nodig om diezelfde persoon een dag lang te voeden.

Op het terrein moet ook Trias afrekenen met de waterproblematiek. Dat is bijvoorbeeld het geval in het noorden van Tanzania, waar vorig jaar vier veeteeltcomités getraind werden. De comités monitoren de toegang tot water voor mens en dier.

Toen de watertoevoer in twee dorpen ernstig in het gedrang kwam door de uitbreiding van landbouwactiviteiten in de nabije omgeving, organiseerde één van de comités een openbare vergadering. Tijdens die bijeenkomst werd beslist om de landbouw aan banden te leggen in waterwinningsgebied.

Ook in twee andere dorpen speelden de comités een cruciale bemiddelingsrol in potentiële waterconflicten. Omdat de toestand steeds nijpender wordt, heeft het regiokantoor van Trias in Tanzania dit jaar extra middelen vrijgemaakt om te werken rond de toegang tot water.


www.triasngo.be

 

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel