Trans-Atlantische handelsakkoorden: Belgische middenveld vraagt een opschorting van de onderhandelingen

Actie tegen TTIP en Ceta, februari 2015

Een brede coalitie van Belgische middenveldorganisaties, waaronder 11.11.11,  vraagt de opschorting van de onderhandelingen van de Trans-Atlantische handels- en investeringsakkoorden (TTIP met de VS en CETA met Canada). De akkoorden houden teveel risico in voor de arbeidsrechten, de gezondheidszorg, consumentenbescherming, milieu en de democratische besluitvorming. Er dreigt bovendien ook een negatieve economische impact op de ontwikkelingslanden.

Vakbonden, mutualiteiten, consumentenorganisaties, milieu- en ontwikkelingsorganisaties uit beide landsdelen spreken zich in een persmedeling eensgezind uit: de Trans-Atlantische akkoorden houden teveel risico in voor de arbeidsrechten, de gezondheidszorg, de consumentenbescherming, het milieu en de democratische besluitvorming.

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) heeft ook een negatieve impact op de handel uit de ontwikkelingslanden. De aangekondigde economische voordelen zijn verre van zeker. Gedegen studies  verwachten zelfs eerder jobverlies.

In een gezamenlijke verklaring worden de belangrijkste nadelen en gevaren van deze akkoorden opgesomd.

Ontwikkelingslanden

“Voor de Noord-Zuidbeweging zijn er meerdere problemen met deze akkoorden”, zegt 11.11.11 directeur Bogdan Vanden Berghe: Allereerst is er het externe arbitragesysteem ISDS, dat al meermaals gebruikt werd om regelgeving in ontwikkelingslanden onder druk te zetten. Dit systeem tot de wereldwijde norm maken is geen goede zaak voor duurzame ontwikkeling.

Voor een – nog niet bewezen - Europese winst van amper 0,05% kan TTIP in sommige Afrikaanse landen zorgen voor een daling van het inkomen tot 7%.
Bogdan Vanden Berghe, 11.11.11 directeur.

We maken ons ook zorgen over het weinig democratische karakter van het handelsbeleid. Er gebeurt te veel achter de schermen. En tenslotte is er de economische impact op ontwikkelingslanden. Voor een – nog niet bewezen - Europese winst van amper 0,05% kan TTIP in sommige Afrikaanse landen zorgen voor een daling van het inkomen tot 7%.”

Gezien de vele schaduwzijden vraagt het middenveld de opschorting van de TTIP-onderhandelingen op basis van het huidige mandaat. De onderhandelingen mogen maar hervat worden binnen duidelijke krijtlijnen zoals de uitsluiting van de investeerder-staat geschillenregeling (ISDS).

Signaal

Het Belgische middenveld wil ook een eerste duidelijk politiek signaal: de verwerping van CETA (Comprehensive Trade and Economic Agreement). De organisties vragen de Belgische politieke besluitvormers om de ondertekening en de ratificatie van dit handels- en investeringsakkoord met Canada te weigeren. Dit akkoord kan inderdaad al voor het einde van het jaar worden voorgelegd aan de regeringen en parlementen.

 

Volgende organisaties onderschrijven deze oproep:

ABVV, ACV, ACLVB, Christelijk Mutualiteiten, Liberale
Mutualiteiten, Neutrale Mutualiteiten, Socialistische Mutualiteiten, Onafhankelijke Ziekenfondsen, Solidaris, CNCD-11.11.11, 11.11.11, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Test-Aankoop, Test-Achats.

Petitie

stop ttip ceta euburgerinit LogoEen Europees burgerinitiatief van bijna 300 Europese organisaties roept de Europese Unie op de onderhandelingen over het handelsakkoord met de VS op te schorten en het handelsverdrag met Canada niet te ratificeren. Al bijna 1 750 000 Europeanen ondertekenden deze petitie.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels