Trias behaalt EFQM-certificaat

Trias gaat voor uitmuntendheid! De organisatie behaalde als tweede Belgische ngo het EFQM-label voor duurzame excellentie. Dat labelt bekrachtigt Trias officieel als een organisatie die zich steeds wil verbeteren.

Trias wil zijn manier van werken blijven verbeteren. Op donderdag 23 februari kreeg de organisatie het label 'EFQM committed to excellence'. EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. "Om zich verder te professionaliseren en te specialiseren, heeft Trias ervoor gekozen gebruik te maken van het EFQM-kwaliteitsmodel", vertelt directeur Lode Delbare. "Dit moet Trias in staat stellen het management van de organisatie nog beter te kunnen sturen en evalueren."

Trias onderschrijft daarmee de basisconcepten van excellentie en heeft tot doel deze te verwezenlijken. Speerpunten zijn een betere besluitvorming, competentiemanagement en een geïntegreerde dubbele boekhouding.

Concreet betekent dit dat Trias zich engageert om zijn organisatie op een transparante en efficiënte manier te leiden en zijn programma's nog beter te stroomlijnen. "We willen als organisatie blijven werken met gemotiveerd, hoog gekwalificeerd personeel", verduidelijkt Delbare. Dit moet een lager personeelsverloop in de hand werken en zorgen voor meer efficiëntie en kwaliteit in het werk.

Daarnaast engageert Trias zich om op een transparante manier te communiceren met zijn stakeholders. De organisatie gebruikt daarvoor heldere financiële cijfers volgens internationale kwaliteitsstandaarden.

Trias wil zijn missie realiseren door evenwichtige resultaten te behalen die voldoen aan de verwachtingen van alle belanghebbenden. "Arme, maar ondernemende mensen in twaalf landen zijn voor Trias de belangrijkste bestaansreden," benadrukt Delbare. "Trias heeft er altijd al naar gestreefd meerwaarde voor die mensen te creëren, hun verwachtingen te kennen en erop te anticiperen. Dit willen we met dit EFQM-label nog versterken."

Verder onderstreept dat certificaat ook dat Trias zijn organisatie wil leiden met visie, inspiratie en integriteit. "We willen bijvoorbeeld voldoende ruimte creëren voor creativiteit en innovatie," aldus Delbare. "Al deze factoren samen moet ons toelaten te streven naar economische, sociale en ecologische duurzaamheid."

"Trias is vanaf nu EFQM committed to excellence," aldus Alexis Willems van Bbest, de organisatie die het label toekent. "Dit betekent dat de organisatie zich engageert om zijn werking steeds te willen verbeteren. Met zijn drie omvangrijke projecten rond besluitvorming, competentiemanagement en geïntegreerde dubbele boekhouding kiest Trias niet voor een zondagswandeling. Volgens mij zullen die ambitieuze projecten een directe impact hebben op de werking van Trias en de verwezenlijking van haar doelstellingen. Zeker op het gebied van competentiemanagement is Trias pionier", stelt de expert van Bbest nog.

Andere organisaties en bedrijven die dit Europese label behaalden zijn o.a. Deutsche Telekom, Solvay, Nokia, BMW en de Koning Boudewijnstichting.

http://www.triasngo.be

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel