Trias en KLJ steunen moedige Tanzaniaanse jongeren

Tanzaniaanse jongeren staan er niet langer alleen voor. Sinds een aantal jaar kunnen zij terecht bij Mviwamo, een organisatie die opkomt voor hun belangen. Trias en KLJ werken aan de professionalisering van deze organisatie.

"Er verandert iets in Tanzania. Voor het eerst sinds de onafhankelijkheid is er een oppositiepartij die iets voorstelt", vertelt ons Bart Casier. Casier is Bruggeling en volgt als programma-adviseur voor Trias onder andere partnerorganisatie Mviwamo op. Enige tijd geleden ontstonden er rellen naar aanleiding van een anticorruptie-betoging. "Corruptie, werkloosheid, armoede, een gebrek aan elektriciteit en stromend water, gebrekkig onderwijs, … mensen pikken het niet langer. Ze komen op straat", getuigt Casier.

In Tanzania betekent dit dat vooral de jongeren op straat komen, want 65% van de bevolking is jonger dan 25 jaar. "Jongeren vormen een enorm potentieel, maar als al die energie niet positief gebruikt kan worden, kan de situatie snel ontaarden in een nachtmerrie", waarschuwt Casier.

Trias ondersteunt de jongerenbeweging van Mviwamo, een boerenorganisatie in Noord-Tanzania. Het is een nog prille beweging die echter snel gegroeid is en momenteel meer dan 1.300 leden telt. Met de ondersteuning van de jongerenvereniging probeert Trias die jeugdige energie op een positieve manier te benutten.

Afrika ‘boomt’ en dit leidde voor veel mensen tot een verbeterde levensstandaard. "Maar de jongeren lijken op hun snelheid gepakt te worden", vreest Casier. "De meeste onder hen volgden enkel lager onderwijs en dreigen in plaats van de vruchten van de vooruitgang te plukken, volledig uit de boot te vallen. Ze kunnen niet meer terug naar hun traditionele nomadenlevensstijl en hebben nooit geleerd zich in de nieuwe wereld te handhaven. De vrees bestaat dat er zich een verloren generatie aan het vormen is", vertelt Casier.

De jongeren van 'Mviwamo Youth Wing' hebben echter besloten niet bij de pakken te blijven zitten en zich te organiseren. Het zijn moedige, enthousiaste en geëngageerde jongeren die het verdienen een stem te krijgen en ondersteund te worden. Het programma helpt de jongeren een kleine onderneming op te zetten of een landbouwbedrijfje te starten, door hen de nodige vaardigheden bij te brengen. Daarnaast kunnen ze terecht bij kredietinstellingen voor een aangepast microkrediet.

Trias steunt hen ook in hun strijd voor meer inspraak in het beleid. Want ondanks het grote aandeel jongeren in de Tanzaniaanse maatschappij, zijn ze nog altijd ondervertegenwoordigd. "Het wordt een moeilijke strijd, maar deze jongeren hebben geen keuze en Trias en Mviwamo zijn blij hen daarbij te kunnen helpen", aldus nog Casier.

Ook KLJ, de vereniging van Vlaamse plattelandsjongeren, draagt de jeugdafdeling van Mviwamo in haar hart. KLJ en Mviwamo willen van elkaar leren. KLJ draagt al enkele jaren bij tot de verdere professionalisering van de jeugdafdeling van Mviwamo. KLJ stelt met plezier vast dat de jeugdwerking aanslaat. Ronald Van Crombrugge vertelt na de uitwisselingsreis van KLJ naar Mviwamo: "Het werkt! Noch ik, noch mijn reisgezellen hadden verwacht dat dit kleine clubje jongeren intussen is uitgegroeid tot een vereniging met meer dan duizend leden, en het aantal stijgt elke dag."

In het najaar loopt er een actie ten voordele van de Tanzaniaanse jongeren van Mviwamo. Vlaamse leerlingen gaan dan een dagje werken in een bedrijf. Wat ze op die dag verdienen, zullen zij afstaan aan Mviwamo. Meer info hierover op www.zuiddag.be

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel