Trias klaar voor verkiezingsuitslag in Congo

Terwijl de Congolezen hun adem inhouden voor de verkiezingsresultaten, heeft Trias in Kinshasa de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Dat zegt landendirecteur Lies Vanmullem van Trias Congo.

liesklein

De Congolese kiescommissie heeft dinsdag gemeld dat de resultaten van de presidentsverkiezingen die gehouden werden op 30 december binnen de 48 uur bekendgemaakt worden. De spanning is te snijden omdat Congo geen enkele democratische machtswissel gekend heeft sinds de onafhankelijkheid in 1960. 'Momenteel is alles heel rustig in de straten van Kinshasa, maar veel mensen zijn bevreesd voor geweld. Ze sturen bijvoorbeeld hun kinderen niet naar school', vertelt Lies Vanmullem.

Als de verliezers zich niet neerleggen bij de verkiezingsuitslag, is in Congo alles mogelijk: gaande van straatprotest tot interventies van het leger en gewapende milities. Nadat Lies haar kerstverlof doorbracht bij familie en vrienden in België, heeft ze haar verblijf in ons land met twaalf dagen verlengd. In principe vliegt ze op 19 januari terug naar Kinshasa. Vanuit Brussel is ze als regiodirecteur druk in de weer om de veiligheid van de acht andere medewerkers van het Trias-team in Congo maximaal te verzekeren.

Welke voorzorgsmaatregelen neemt Trias?
Lies Vanmullem: 'Er zijn momenteel maar drie medewerkers permanent aan het werk. We vragen hen om zich 's morgens eerst van de toestand te vergewissen vooraleer de straat op te gaan en ten laatste om drie uur 's namiddags moeten ze naar huis. Eentje van de drie hebben we uitgerust met een satelliettelefoon en de twee anderen hebben voldoende belkrediet. Omdat het internet en het sms-verkeer al platgelegd zijn, is het niet ondenkbaar dat hetzelfde straks gebeurt met het gsm-netwerk. Maar daar zijn we dus op voorbereid. Alle medewerkers kunnen in hun huis voldoende provisie inslaan want ze hebben een voorschot gekregen op hun salaris van de maand januari. Vanuit Brussel volgt een crisiscel de situatie op de voet.'

Met onze projecten versterken we boerenorganisaties in Congo. Wat verwachten de mensen op het platteland van deze verkiezingen?
'De politieke voorkeur verschilt van streek tot streek. Maar ik heb wel het gevoel dat de politieke bewustwording toegenomen is. Bij de vorige verkiezingen in 2006 en 2011 hadden de mensen waarschijnlijk het gevoel dat er minder op het spel stond. Kabila nam het toen op tegen kandidaten die om uiteenlopende redenen weinig kans maakten om hem van de troon te stoten. Nu heeft de president na 17 jaar een stap opzij gezet. Hoewel Kabila een eigen kandidaat naar voor geschoven heeft, zijn er drie kandidaten die een reële kans maken om het laken naar zich toe te trekken. Dat heeft het politieke debat gestimuleerd, al zijn de mensen wel realistisch genoeg om te beseffen dat een nieuwe president niet meteen voor de grote verandering kan zorgen in een onmetelijk land als Congo.'

Trias verkondigt zelf geen politieke standpunten, maar we investeren wel in de belangenverdediging van de nationale boerenorganisatie Conapac. Lukt dat?
'Bij de totstandkoming van de kaderwet voor de landbouw in 2011 konden de boeren voor het eerst hun stem laten horen tot in het parlement. Sindsdien wachten we op de uitvoeringsbesluiten die voor de politieke verankering van de familiale landbouw moeten zorgen. Dat is belangrijk, want in het recente verleden heeft de overheid vooral inspanningen geleverd voor de agro-industrie.'

En dat terwijl 7 op de 10 Congolezen voor hun dagelijkse overlevingsstrijd aangewezen zijn op familiale landbouw.
'Dat klopt. Die mensen zitten te wachten op maatregelen rond fiscaliteit en subsidieregelingen. Intussen is er een nieuwe wet over grondrechten in de maak. Ook bij dat proces is Conapac actief betrokken.'

Heeft Conapac aan de Congolese boeren stemadvies gegeven in de aanloop naar de presidentsverkiezingen?
'Nee, maar samen met enkele journalisten heeft Conapac wel geprobeerd om de voorstellen van de drie kanshebbers te analyseren. Dat is in Congo niet eenvoudig, want de campagnestrijd wordt niet of nauwelijks gevoerd op basis van inhoud. Uit de analyse is trouwens gebleken dat de kandidaten uitpakken met voorstellen voor de landbouw die zo uiteenlopend en soms ook zo beperkt zijn dat je er eigenlijk geen pijl kan op trekken.'

De politieke relaties tussen België en Congo zijn al langer dan vandaag vertroebeld. Ondervindt Trias daar hinder van?
'Eigenlijk niet. We hebben iets meer tegenkanting dan normaal ondervonden bij de tweejaarlijkse verlenging van onze erkenning, maar hetzelfde geldt voor alle andere ontwikkelingsorganisaties in Congo. Intussen is dat dossier in kannen en kruiken.'

Steun samen met Trias de familiale boeren in Congo

 

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel