Trias maakt bedrijfswereld warm voor Oegandese jongeren

50 mensen uit het bedrijfsleven hebben in Brugge een debatavond van Trias en Syntra West bijgewoond. Beide partners bouwen aan een coalitie die Oegandese jongeren aan een job helpt.

groepsfoto klein

Oeganda is op het eerste zicht een land in opmars: de economie groeit en er heerst politieke stabiliteit. De grootste uitdaging voor het Oost-Afrikaanse land zijn de geboortecijfers, die ondanks de toenemende welvaart erg hoog blijven. Ze leggen een hypotheek op de toekomst van het land, want de arbeidsmarkt kan de toestroom van jongeren niet absorberen.

Om dat demografische probleem in Oeganda te verzachten, moedigt Trias samen met lokale partners het zelfstandig ondernemerschap aan. In dat kader volgen vier vertegenwoordigers van Oegandese ondernemersverenigingen een training rond beroepsopleidingen bij Syntra West. In een eerste fase leren de Oegandezen hoe ze in het bedrijfsleven goede lesgevers moeten rekruteren. In het najaar reist een delegatie van Syntra West naar Oeganda om de aangeworven lesgevers op te leiden.

Kansen voor starters

'Wie in Oeganda de schoolbanken verlaat, is niet klaar om een eigen zaak op te starten', zegt Januario Ntungwa, de kersverse landendirecteur van Trias Oeganda. 'Ontwikkeling komt van binnenin: we moeten de vaardigheden van onze ondernemers aanscherpen om hen kansen op succes te bieden.'

Bij Syntra West dragen ze graag een steentje bij. 'Het project van Trias sluit perfect aan bij onze werking. Ook in Vlaanderen speuren we naar ervaren lesgevers uit de ondernemerswereld. Die zijn ideaal geplaatst om hun expertise door te geven aan jonge starters', meent projectcoördinator Shari Ghyselen van Syntra West.

Diverse partners

'De werkloosheid in Oeganda is dramatisch', erkent ambassadrice Mirjam Blaak Sow. 'Eigenlijk is het onbegrijpelijk. Onlangs heb ik het hele land doorkruist en overal zag ik braakliggende gronden. We moeten het platteland dus aantrekkelijker maken, want vandaag vluchten alle jongeren naar de stad, waar ze geen werk vinden. We moeten onze jongeren ook beter opleiden. Daarom is het werk van Trias en Syntra West zo waardevol.'

De opleidingen van Syntra West worden gesponsord door de provincie West-Vlaanderen. 'Door zo'n project met diverse partners op poten te zetten, verlaten we de klassieke paden van de ontwikkelingssamenwerking. Maar dat is juist heel inspirerend', aldus Jan Dessein, coördinator van het Wereldhuis in West-Vlaanderen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Aan het slot van de debatavond lanceerde ondernemer Erwin Van Der Kelen een warme oproep aan de West-Vlaamse bedrijfswereld. 'Ik spreek kmo's en bedrijven aan om een netwerk van ondernemende West-Vlamingen te creëren. Bedrijven kunnen hun engagement uitdragen naar medewerkers, klanten en leveranciers.'

Wil je samen met andere ondernemers een partnerschap aangaan met Trias en Syntra West?

 

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel