Trias redt microkrediet bij Maasai

In Tanzania zijn wegen verbeterd, ieder jaar komen er meer toeristen. Maar niet iedereen profiteert van de positieve ontwikkelingen. In het arme en dorre noorden van het land kunnen de Maasai ternauwernood overleven.

Twee jaar geleden dreigde deze bevolkingsgroep ook nog eens voordelige kredieten voor hun ondernemende mensen kwijt te spelen. Trias sprong net op tijd in de bres.

Ondanks de heropleving van de voorbije jaren moeten negen op de tien Tanzanianen vandaag nog altijd rondkomen met minder dan één euro per dag. 35 procent van de bevolking is ondervoed. De meest schrijnende armoede concentreert zich op het platteland, waar de meesten afhankelijk zijn van overlevingslandbouw. De honger treft vooral jongeren en vrouwen.

Op het platteland is een micro-onderneming opstarten dikwijls de enige mogelijkheid om het hoofd boven water te houden. In totaal telt het land maar liefst 2,7 miljoen bedrijfjes met minder dan vijf werknemers. 43 procent van die kleine ondernemingen in Tanzania is in handen van vrouwen.

Wedac countert woekerinteresten

Door de armoede en de geïsoleerde ligging van de bedrijfjes slinkt hun werkkapitaal snel als gevolg van gezinsuitgaven zoals schoolgeld en ziekenhuisrekeningen. Leningen kunnen uitgaven helpen spreiden, maar de klassieke banken laten zich afschrikken door de hoge transactiekosten in rurale gebieden. Gevolg: private geldschieters profiteren hiervan om interesten van meer dan vijftig procent te vragen.

Vrouwen raken nog moeilijker aan een degelijke lening, omdat ze zelden eigendomspapieren als waarborg kunnen voorleggen. In het noorden van Tanzania zorgt Wedac voor een lichtpuntje. Deze organisatie verstrekt sinds 2000 voordelige microkredieten aan kleine ondernemers in arme plattelandsgebieden. Opmerkelijk: 98 procent van de klanten bij Wedac zijn vrouwen.

Reddingsoperatie voor microkredieten

Twee jaar geleden kwam Wedac plots in vieze papieren terecht. Trias snelde de instelling te hulp. "We maakten een zware crisis mee", geeft coördinator Raphael Ami van Wedac toe. "De technische en financiële ondersteuning van Trias heeft ervoor gezorgd dat we stap voor stap het tij konden keren. Het bedrijfsresultaat van Wedac is intussen opnieuw positief."

Sinds Trias met Wedac samenwerkt, is het aantal klanten gestegen van 500 tot ruim 1.800. Tegen 2013 moet dit aantal toenemen tot 4.850. "Die grotere klantenportfolio zal niet ten koste gaan van de kwaliteitsaanpak", garandeert Toon Rottjers, regiocoördinator van Trias in Tanzania. "Daarom zullen we een extra budget voorzien voor de opvolging van de leningen. Bovendien gaan we er op letten dat Wedac zich ook in de toekomst blijft focussen op de armste bevolkingsgroepen."

Lees het volledige artikel hier.
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel