Trias sleutelt aan betrouwbare impactmeting

Hoe de exacte impact meten van projecten op het leven van ondernemende mensen? Het Trias-kantoor in Tanzania heeft een nieuw meetinstrument ontwikkeld. 'We zijn er heel blij mee', zegt medewerker Bart Casier.Trias versterkt boerenorganisaties en ondernemersverenigingen om de levensstandaard van hun leden te verhogen. Om projecten te optimaliseren, is het belangrijk om hun effectiviteit te kennen. Het gekozen meetinstrument moet toelaten om een beter inzicht te verwerven in de economische toestand van boeren en ondernemers. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

'Het inkomen van een boer kan voortkomen uit wel tien verschillende activiteiten, zoals maïs, pluimvee, groenten... Het is belangrijk een goed inzicht te krijgen in de groei van die verschillende activiteiten en hoe die zich tot elkaar en de verkregen steun verhouden', zegt Bart Casier.

Om zinnige uitspraken te doen over het effect van de projecten, heeft het kantoor van Trias in Tanzania inspiratie geput uit een meetmethode van Jeffry Sachs. Deze Amerikaanse ontwikkelingseconoom gebruikt de berekeningswijze van het bruto binnenlands product (bbp) om de micro-economie van een landbouwer te beschrijven.

'Die aanpak heeft meerdere voordelen', zegt Bart Casier. 'Het is niet zo moeilijk om de vereiste data te verzamelen en bovendien kan de economische ontwikkeling van familiale bedrijven perfect vergeleken worden met de evolutie van de nationale economie.'

Bart Casier en zijn teamleden hebben de methode van Sachs aangepast aan de eigen behoeften. Vervolgens werd aan een externe consultant de opdracht gegeven om voor de voorbije zes jaar de impact van een programma te meten op het inkomen van arme kippenboeren.

'Nu beschikken we over harde feiten en cijfers, die de positieve impact van onze werking duidelijk aantonen', aldus Casier. 'Zo konden we vaststellen dat het spreekwoordelijke bbp van de boeren gemiddeld met 44 procent is toegenomen, terwijl de nationale economie slechts groeide met 22 procent.'

Voor het segment van de 25 procent armste boeren zijn die cijfers nog veel spectaculairder, voegt Casier eraan toe. De boeren zijn er niet alleen in geslaagd om hun inkomen uit de pluimveetak te verhogen. Ze hebben ook hun veestapel uitgebreid en hun teelten gediversifieerd. Op die manier kunnen ze hun bedrijfsrisico's spreiden.

'Dergelijke gegevens zijn belangrijk om onze werking te verantwoorden tegenover vrijwilligers en donateurs. Maar ook voor de medewerkers van Trias zijn ze van onschatbare waarde. Ze helpen ons immers de effectiviteit van onze projecten te verhogen', besluit Casier.
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel