Trias steunt nóg meer landbouwers in Brazilië

Dankzij de vernieuwing van het partnerschap tussen Trias en de Braziliaanse coöperatie Cresol krijgen nog meer arme boeren toegang tot krediet.

Vanderley Ziger en Jaap van Doorn bij de ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Cresol en Trias.

Trias-partner Cresol besloot recent zijn activiteiten uit te breiden naar nieuwe staten in het zuiden van Brazilië. Op datzelfde ogenblik verstevigt Trias zijn samenwerking met het kredietcentrum van 78 spaar- en kredietcoöperaties. Momenteel ondersteunen Trias en Cresol 13.858 familiale boeren. Dankzij een nieuwe financiële injectie van 150.000 euro zal Cresol nog meer mensen bereiken met zijn solidaire kredieten.

De boeren uit Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás en São Paulo kunnen via de coöperaties een beroep doen op dat kapitaal, via een lening. Zo kunnen zij investeren in gewassen en landbouwgronden. Cresol streeft immers naar de ontwikkeling en de groei van kleinschalige landbouwers in regio's met weinig of geen toegang tot financiële middelen. Door het verzekeren van kredieten investeren Cresol en Trias in meer sociale inclusie.

"Trias steunt altijd initiatieven die bijdragen tot de de uitroeiing van armoede", stelt Jaap van Doorn, Regionaal Coördinator van Trias Brazilië. "Cresol is al lang een van onze partners. Onze werking heeft in het verleden al aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is om het leven van familiale landbouwers structureel te verbeteren. Dit lukt zelfs bij de meest noodlijdende families in gebieden waar de grond erg moeilijk te bewerken blijkt. De intresten vloeien via coöperaties terug naar de boeren zelf. Hierdoor betrekken we steeds meer families in het coöperatieve proces en werken we aan een betere wereld", aldus van Doorn.

De coöperaties zijn constant op zoek naar alternatieve methodes en producten die de familiale landbouwers kunnen gebruiken om zich te ontwikkelen. "Het is een grote uitdaging om te werken in regio's waar een andere coöperatieve cultuur heerst, met een specifieke geografische, economische en culturele realiteit", oppert Vanderley Ziger, voorzitter van Cresol Baser. "Een van de doelstellingen van Cresol is precies om van onze organisatie een instrument te maken ten dienste van al deze coöperaties."

Trias ondersteunt Cresol met advies en financiële tegemoetkoming sinds 2004. Trias wil Cresol ook verder inbedden in internationale netwerken. Zo trekken vijftien leidersfiguren van Confesol (de confederatie waar Cresol deel van uit maakt) binnenkort naar Europa. Ze zullen er meer aandacht en steun vragen voor MBO's, voedselzekerheid en coöperaties als instrument ter bestrijding van armoede. Het bezoek staat ook in het teken van het jaar van de coöperaties van de VN.

http://www.triasngo.be

 

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel