Trias werft fondsen voor kansarme koffieboeren in Guatemala

De donateurs van Trias krijgen dezer dagen een brief in de bus met een warme oproep om een bijdrage te storten voor kansarme koffieboeren in Guatemala. In het departement Alta Verapaz steunt Trias hun coöperatie Apodip.

In Alta Verapaz is de inheemse Mayabevolking ruimschoots in de meerderheid. De lokale boeren proberen te overleven met enerzijds de teelt van basisvoedsel als maïs en bonen en anderzijds cash crops als koffie en cardamom, één van 's werelds oudste en duurste specerijen. Daarnaast hebben ze nog wat kleinvee of eventueel een koe.

Zowel op politiek als economisch vlak wordt de Mayabevolking nog altijd niet voor vol aanzien. Het programma van Trias versterkt ledenorganisaties, zodat kleinschalige producenten weerstand kunnen bieden aan de negatieve keerzijden van de globalisering. Ook de inbedding van deze ledenorganisaties in lokale projecten die de economische ontwikkeling stimuleren, is een belangrijke pijler.

Eén van de partners van Trias in Guatemala is Apodip, een coöperatie van koffieboeren die voldoet aan de kwaliteitseisen van fair trade. Trias verleent financiële ondersteuning aan deze vereniging van kansarme koffieboeren en leidt het technisch en administratief personeel op. Dat personeel begeleidt op haar beurt de boeren bij het optimaliseren van de biologische teelt en bij de financiële en administratieve organisatie van het productieproces.

Dat Apodip de machinale verwerking en het transport voor haar rekening neemt, is tijdbesparend voor de boerenfamilies. Daardoor kunnen ze extra activiteiten ontplooien. Bovendien ontvangen de partnergemeenschappen van Apodip premies omdat ze niet alleen eerlijke maar ook biologische koffie telen. Die centen worden gebruikt voor het verbeteren van gemeenschapsvoorzieningen.

Download de werfbrief van Trias

www.triasngo.be


 

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel