Trias wil vrouwen mondiger maken

Op 8 maart eert de hele wereld de vrouwen in onze maatschappij. De ongelijkheid is op vele plekken nog alomtegenwoordig. Positief is dan weer dat steeds meer vrouwen belangrijke functies bekleden.

Vandaag 8 maart is het internationale vrouwendag. Verschillende vrouwengroeperingen in het Westen kaarten de schijnbare gelijkheid tussen man en vrouw aan. Vele vrouwen hebben immers nog altijd niet hetzelfde loon als mannen die dezelfde functie uitvoeren. In vele landen gaat de ongelijkheid nog verder. In Centraal-Amerika bijvoorbeeld. Daar is geweld tegen vrouwen dagelijkse kost. In sommige Afrikaanse gebieden zijn verkrachtingen nog altijd schering en inslag. De daders worden vaak niet bestraft.

Vrouwen worden op vele plekken nog altijd als minderwaardig beschouwd en maken amper deel uit van de maatschappij. Maar er is ook positief nieuws. Zo dringen steeds meer vrouwen door in de traditionele 'mannenbastions', zoals de politiek, de overheid en het bedrijfsleven. Elk jaar schrijven ook steeds meer (jonge) vrouwen zich in aan de universiteit of hogeschool.

Maar omdat de strijd nog lang niet gestreden is, werkt ook Trias doorheen zijn programma's rond 'gender', of de gelijkheid tussen man en vrouw. "Trias wil vrouwen mondiger maken, zodat zij zowel op sociaal, economisch als politiek vlak gelijk worden gesteld aan mannen", legt Katrijn De Clercq uit. Zij is diensthoofd onderzoek & ontwikkeling bij Trias en volgt het onderwerp op de voet. "De partnerorganisaties waarmee Trias samenwerkt moeten hierin het voorbeeld geven. Trias spoort hen aan om vrouwen op te nemen binnen hun werknemersteam, om voldoende aandacht te hebben voor de participatie van vrouwen en om hun maatschappelijke positie te verbeteren. We willen er bijvoorbeeld voor zorgen dat steeds meer vrouwen een rol kunnen opnemen in landbouw- en ondernemersorganisaties. Trias biedt in verschillende landen opleidingen aan vrouwen rond leiderschap."

Klik hier om verder te gaan.
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel