Uitnodiging: ‘Er is iets mis met de ethiek van de Europese relaties met ontwikkelingssamenwerking’

Guatemalteekse bisschop stelt Europees grondstoffenbeleid in vraag
Deze week (12-15 september 2011) is Monseigneur Ramazzini in Brussel om de Europese beleidsmakers te wijzen op de negatieve gevolgen van mijnbouw in zijn thuisland Guatemala. Grondstoffen zijn een hot topic die week, aangezien het Europees Parlement op maandag (12 september) zal stemmen over een rapport inzake het Europees grondstoffenbeleid.
APRODEV, Broederlijk Delen, CIDSE, CIFCA en Entraide et Fraternité nodigen u van harte uit op een persconferentie op woensdag 14 september.

Wanneer:   woensdag 14 september van 10u00 tot 11u00

Waar:         Permanente vertegenwoordiging van de Vrijstaat Beieren,
Wiertzstraat 77, 1000 Brussel (Institute – 1e verdieping)

Wat:           Toelichting door Mgr Ramazzini
                  Vragenronde
                  Koffie en thee

Taal:          Engels en Spaans; vertaling is voorzien.
                  Persmappen beschikbaar in het Engels, Spaans, Nederlands en Frans.

?Mgr Ramazzini is de bisschop van San Marcos, Guatemala. Hij ondersteunt de getroffen bevolking in haar strijd tegen milieuschade, sociale ontwrichting en dalende voedselzekerheid. De activiteiten van mijnbouwbedrijven liggen mee aan de oorzaak van deze problemen. Mgr Ramazzini zal de specifieke case toelichten van de Marlin-mijn in Guatemala. De mijn, eigendom van het Canadese bedrijf Goldcorp, had zo’n negatieve impact op het milieu en de omliggende bevolking dat het Interamerikaans Hof voor de Mensenrechten vorig jaar bindende maatregelen uitvaardigde om de 18 Maya-gemeenschappen te beschermen.

? In de week van 12 september zal het Europees parlement zich buigen over het Europees grondstoffenbeleid, dat de toevoer van essentiële grondstoffen van buiten de EU moet verzekeren.

? Mgr. Ramazzini bekritiseert het dubbelzinnige beleid van Europa: enerzijds arme landen ondersteunen met ontwikkelingshulp, anderzijds er ten alle koste grondstoffen ontginnen. ‘Er is iets mis met de ethiek van de Europese relaties met ontwikkelingslanden’, aldus Mgr. Ramazzini.

Meer informatie
karel.ceule@broederlijkdelen.be – gsm: 0476.330.221

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel