Uitvoer houwitsers naar Marokko in strijd met wapenwet

Het Belgisch leger probeert al enkele maanden afgedankte houwitsers te slijten aan eerst Libië, vervolgens Marokko. De onderhandelingen met Marokko zouden in een vergevorderd stadium zitten, dat bleek eerder uit een parlementaire vraag van Spirit-volksvertegenwoordiger Walter Muls.


Deze uitvoer is nochtans in strijd met de wapenwet, wat de meerderheidspartijen van de regering hier ook over beweren. Het gevaar bestaat dat Marokko met deze wapens kracht wil bijzetten aan de territoriale aanspraken op de Westelijke Sahara. Marokko bezet nog altijd het grootste deel van de Westelijke Sahara. Art 4 van de wapenwet zegt duidelijk dat er geen uitvoer kan indien “de uitvoer bijdraagt tot een duidelijk risico dat het ontvangende land het bedoelde materieel voor agressie jegens een ander land gebruikt of er kracht mee wil bijzetten aan territoriale aanspraken” (onze cursivering). Hetzelfde artikel verhindert ook uitvoer als de uitvoer bestaande spanningen verergert. Het bewapenen van één van de partijen in het conflict zorgt automatisch voor het verhogen van de spanningen.

Sinds de wapenstilstand van oktober 1991 is de situatie politiek geblokkeerd en instabiel. Het is evenwel niet uitgesloten dat het opnieuw tot een open conflict komt. In het laatste rapport van de secretaris-generaal van de VN (oktober 2006) wordt er gewag gemaakt van gewelddadige confrontaties. De vredesbewegingen vinden dat de niet-uitvoer van de houwitsers de beste garantie is dat het betreffende wapentuig niet gebruikt wordt om kracht bij te zetten aan territoriale aanspraken.

Vrede vzw en Vredesactie vzw vragen dan ook dat de federale overheid geen vergunning geeft voor de uitvoer van de houwitsers naar Marokko.

In plaats van per se kopers te zoeken in ontwikkelingslanden voor het overtollige wapenmateriaal van leger en politie vragen de vredesbewegingen om het overbodige wapenmateriaal te ontmantelen.

Deel dit artikel