[UNCTAD] "Armste landen laten kansen globalisering liggen," vindt EU

Het Ierse EU-voorzitterschap stelde in haar toespraak tot de UNCTAD conferentie dat de armste landen te weinig doen met de kansen die de globalisering biedt, met name op het vlak van economische groei en armoedebestrijding. Dit staat haaks op de vaststelling dat de Millenniumdoelstellingen - o.m. halveren van de armoede tegen 2015 - in Sub Sahara Afrika ook in de volgende eeuw niet zullen gehaald worden.

De EU vroeg UNCTAD om per land regelmatig te rapporteren over de realisatie van de Millenniumdoelen en om jaarlijks (i.p.v. om de twee jaar) het rapport over de Minst Ontwikkelde Landen te publiceren.

 

Een klassiek recept voor meer inkomsten voor ontwikkelingslanden is de productie van grondstoffen. Ondanks een toename in de productie en de export van landbouwproducten, daalt de prijs van de meeste grondstoffen systematisch, waardoor de inkomsten voor de armste landen verder dalen. De EU stelt dat een grotere diversificatie en meer lokale verwerking van grondstoffen dit probleem moet oplossen, maar heel wat onderzoekers hebben daar vragen bij. De ongelijke verhouding tussen lage grondstoffenprijzen uit het Zuiden en duurdere producten van Westerse multinationals blijft de handelsbalans grondig verstoren en legt een zware hypotheek op ontwikkeling.

Ondanks de positieve sfeer op deze UNCTAD Conferentie en een sterkere opstelling van de rijkere ontwikkelingslanden is er geen fundamentele verandering in deze wereldverhoudingen. VN Secretaris-Generaal Kofi Annan stelde op deze verjaardagseditie van UNCTAD vast dat de wereld er nu slechter aan toe is dan 40 jaar geleden. Er is dringend nood aan een fundamentele hertekening van de machtsverhoudingen en de politieke wil om dat te doen. Dat wordt de belangrijkste agenda van de komende jaren.

Bart Bode van Broederlijk Delen, die samen met Rudy Demeyer van 11.11.11 en Luc Van Krunkelsven van Wervel deelneemt aan de UNCTAD conferentie, vindt dat men moet ophouden om te stellen dat meer handel automatisch meer ontwikkeling betekent. Met de ongelijke machtsverhoudingen en de gebrekkige interne herverdeling bevordert handel vooral de grotere concentratie van rijkdom, niet alleen in het Noorden, maar ook in het Zuiden. Eerlijke internationale handelsregels zijn een stap in de goede richting. Een onafhankelijk UNCTAD dat sterke analyses maakt en betrouwbare gegevens verstrekt, kan de trend zetten om tot dergelijke handelsregels te komen.

 

 

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel