Verhofstadt en co voor de raadkamer

Wordt het internationaal strafrecht ook in België gehandhaafd? Dit zal moeten blijken uit de behandeling door de raadkamer van de klacht met burgerlijke partijstelling van het Forum voor Vredesactie tegen verschillende regeringsleden en vervoersbedrijven voor medeplichtigheid aan misdaden tegen de vrede.

Amerikaans militair materieel werd doorheen België naar de Golf vervoerd voor en tijdens de oorlog tegen Irak in 2003. De Belgische regering en de betrokken vervoersbedrijven maakten zich daarmee medeplichtig aan de illegale oorlogsvoering door de VS. De Antwerpse haven en andere transportwegen in België werden een legitiem militair doelwit. Het Forum voor Vredesactie heeft naar aanleiding van deze transporten een strafklacht met burgerlijke partijstelling neergelegd.
Het parket wilde deze klacht begraven wegens manifeste onontvankelijkheid en geen aanwijzingen van een misdrijf, maar de raadkamer vond onze argumenten in elk geval het bekijken waard en stelde de behandeling uit tot 15 maart.


Met deze klacht wilden we duidelijk maken dat het internationaal oorlogsrecht ook in België gehandhaafd moet worden en dat de rechtelijke macht dit desnoods tegenover onze eigen regering moet doen. We kunnen ons niet neerleggen bij de stelling van minister Michel dat "in naam van de diplomatieke vooruitzichten keuzes gemaakt moeten worden. Zuiver academisch gezien zouden we ons aan het recht moeten houden. Het recht verbiedt een staat te helpen die als een agressor wordt beschouwd maar om levensvatbare relaties te behouden met een partner als de Verenigde Staten, lijkt het me moeilijk te zeggen dat we elke transit zullen verbieden". Het komt de geloofwaardigheid en de geldingskracht van het internationaal oorlogsrecht niet ten goede als het à la tête du client wordt toegepast.

Meer info

Deel dit artikel