Verkoop F-16's aan Pakistan in strijd met wapenwet en wakkert wapenwedloop aan

Pakistan wil 26 F-16's kopen uit België en Nederland. België is bereid hierop in te gaan, via een verkoop aan de VS om het gezicht te redden. Het Forum voor Vredesactie vindt deze verkoop aan een land dat verwikkeld is in een nucleaire wapenwedloop met haar buurland totaal onverantwoord. Door de VS als tussenhandelaar te gebruiken, ontduikt de Belgische regering de wapenwet, die uitvoer verbiedt met "een duidelijk risico dat het ontvangende land het bedoelde materieel voor agressie jegens een ander land gebruikt of er kracht mee wil bijzetten aan territoriale aanspraken". Het trucje met de tussenhandelaar is in strijd met de vereiste van een eindgebruiker-certificaat. Met deze verkoop is het Belgische buitenlandse beleid gereduceerd tot een kortzichtige handelsvertegenwoordiging en wordt elke vorm van serieus non-proliferatiebeleid overboord gegooid.


Nog maar pas klaagde het Forum voor Vredesactie de passiviteit op het vlak van nucleaire ontwapening aan van de Belgische regering (persbericht en foto's op de aangepaste website www.buitenlandse-zaken.be). Met deze verkoop toont de Belgische regering dat het nog erger kan. Met deze verkoop is het Belgische buitenlandse beleid gereduceerd tot een kortzichtige handelsvertegenwoordiging en wordt elke vorm van serieus non-proliferatiebeleid overboord gegooid.

Zowel Pakistan als India zijn naarstig op zoek naar gevechtsvliegtuigen, waarmee kernwapens kunnen ingezet worden. Pakistan en India hebben beide het Non-Proliferatieverdrag niet ondertekend en kernwapens ontwikkeld. In 1999 stonden beide op het randje van kernwapens in te zetten tegen elkaar bij de 'Kargil-crisis', toen beide landen aan hun grens in Kashmir slaags geraakten. De spanning mag nu een beetje weggeëbt zijn maar het conflict is nog springlevend en beide landen zijn verwikkeld in een wapenwedloop. Beide zijn zeer actief in de ontwikkeling van raketten en zoeken actief naar andere dragers van kernwapens. Na de aardbeving in Kashmir lijkt een aanbeveling om dit geld aan iets anders dan F-16's te besteden beter op zijn plaats.

De verkoop van F-16's aan Pakistan is daarmee duidelijk in strijd met art 4, 4°, c) van de wapenwet, dat stelt dat een uitvoervergunning wordt geweigerd als "de uitvoer bijdraagt tot een duidelijk risico dat het ontvangende land het bedoelde materieel voor agressie jegens een ander land gebruikt of er kracht mee wil bijzetten aan territoriale aanspraken". Wat betreft de verkoop van wapens van het Belgische leger is deze wet een federale aangelegenheid gebleven. De Belgische regering kan op haar wapenverkopen geen andere criteria toepassen dan diegene die gelden voor de private wapenhandel.
Voor uitvoer van wapens is ook een end-user certificaat of eindgebruiker-certificaat nodig. Het trucje om de verantwoordelijkheid naar de VS door te schuiven is bijgevolg eveneens onwettig.
Het excuus dat er geen rechtstreekse contacten zijn met Pakistan, klopt trouwens niet. Reeds in augustus 2003 sprak minister Flahaut over een mogelijke aankoop van Belgische F-16's. Wat de eind-bestemming is, is bijgevolg overduidelijk. Op 11 juli 2005 stelde Flahaut in antwoord op een vraag van Geert Lambert dat de verkoop niet doorging en de F-16's ontmanteld zouden worden. Was dit een zoethoudertje terwijl achter de schermen de gesprekken doorgingen?

www.vredesactie.be

Deel dit artikel