Verstoppertje rond kernwapens: GAME OVER

Minister van defensie De Crem heeft toegegeven dat er in Kleine Brogel kernwapens liggen. Hiermee is een publiek geheim, publiek en niet meer geheim. Vredesactie en Bomspotting hopen dat nu eindelijk de in 2005 gestemde resoluties van Kamer en Senaat, waarin gevraagd wordt om de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens binnen de NAVO op de agenda te zetten, eindelijk worden uitgevoerd. Volgens het internationaal humanitair recht zijn de kernwapens hier immers net zo onwettig en verboden als in Noord-Korea of Iran of waar dan ook. De kernwapens moeten ontmanteld worden. Op 22 maart zullen de Bomspotters dat opnieuw duidelijk maken door de actie van burgerlijke ongehoorzaamheid 'NATO GAME OVER' aan het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel.


De regeringsleiders zullen waarschijnlijk de herziening van het Strategisch Concept van de NAVO starten tijdens de top in Boekarest in april. Dan komt ook de nucleaire strategie van de NAVO ter discussie. En de politieke maneuvers rond deze nucleaire strategie zijn volop aan de gang. Duitsland en Noorwegen hebben tijdens de NAVO-top van ministers van buitenlandse zaken op 7 december 2007 nucleaire ontwapening op de NAVO-agenda gezet. Het rapport van de 5 voormalige generaals waarin voor het behoud van de kernwapens en de first use-politiek gepleit wordt maakt de behoudsgezinde reactie van de NAVO-bureaucratie duidelijk.

Vredesactie en Bomspotting vragen dat de ministers De Gucht en De Crem eindelijk werk maken van de in 2005 gestemde resoluties, waarin het parlement vroeg om de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens binnen de NAVO op de agenda te zetten. Beide ministers kunnen nu op de kar van het Duits-Noorse initiatief springen. Het argument dat we ons niet mogen isoleren binnen de NAVO geldt niet meer.

Op 22 maart 2008 wordt de volgende Bomspotting-actie georganiseerd, dit maal onder de naam NATO Game Over. Opnieuw zullen duizend activisten proberen de NAVO binnen te gaan om een einde te maken aan de kernwapenpolitiek. Een kernwapenpolitiek die hier even illegaal is als in Iran of Noord-Korea.

Meer info op www.vredesactie.be

Deel dit artikel