Vice Versa 2006: een oefening in wereldwijd bondgenootschap

Van 2 tot 18 maart 2006 organiseert Broederlijk Delen Vice Versa, samen met vijftig medewerkers van partnerorganisaties uit het Zuiden. En uiteraard samen met jou.


Vice Versa. Een naam die voor zichzelf spreekt. Wederkerigheid, aanmoediging, dialoog en verdieping staan centraal tijdens deze vijftig ontmoetingen tussen Noord en Zuid. Wederkerigheid door met partners uit Noord en Zuid dieper in te gaan op een aantal belangrijke uitdagingen voor een ontwikkelingsorganisatie vandaag. Wederkerigheid ook in aanmoediging en enthousiasme: de ontmoeting moet een motiverende en stimulerende ervaring bieden aan alle partners van Broederlijk Delen in Vlaanderen en ver daar buiten. Wereldwijd partner-zijn om te doen en te beleven. Concreet en tastbaar.

ONTMOETINGEN ZIJN BELANGRIJK
Medewerkers van onze partnerorganisaties uit het Zuiden die op bezoek komen in Vlaanderen verbazen zich vaak over het hardnekkig volgehouden solidariteitswerk dat onze vrijwilligers in beweging houdt: de keuze voor een solidaire levensstijl, campagne voeren in scholen, (jeugd)bewegingen, parochies en solidariteitsgroepen, meewerken aan politieke acties, aan de fondsenwerving, ...

Vlamingen op bezoek in het Zuiden zijn verbaasd dat de Broederlijk Delen-partnerorganisaties geen geïsoleerde eilandjes zijn die worstelen met plaatselijke problemen. Integendeel. Samen met ons en andere partnerorganisaties doen zij mee aan een intense (inter)nationale dialoog en wisselen zij ervaringen en ideeën uit op het vlak van deskundigheid, lobbywerk en politieke actie.

EIGEN PLANNEN
Broederlijk Delen steunt 250 partnerorganisaties in het Zuiden. Groepen van mensen die vanuit hun eigen inspiratie en verantwoordelijkheid hun toekomst zelf in handen nemen.

In dit Vice Versa-jaar zoemen we nogmaals in op de eigen plannen van onze partners in het Zuiden, die gericht zijn op de bestrijding van armoede en onrecht. Tijdens de campagne vragen we politieke steun voor die plannen. De regeringen van 191 landen spraken af om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. Ze stelden zich acht doelen, de Millenniumdoelstellingen. De achtste doelstelling is het vormen van een mondiaal bondgenootschap voor ontwikkeling. Vice Versa laat zien hoe wij dit verstaan: een wereldwijde samenwerking van gelijkwaardige partners uit Noord en Zuid, met een grondig respect voor de eigen plannen van de mensen in het Zuiden.

VICE VERSA 2006 IS EEN DRIELUIK

Ontmoeting en dialoog tijdens de inleefweek van 4 tot 12 maart 2006

Vijftig gemeenschappen, verspreid over de vijf Vlaamse provincies, zullen één van onze gasten gedurende een week een thuis bieden én hen kennis laten maken met onze samenleving. Het is de bedoeling dat de gasten tijdens deze inleefweek ervaren hoe ‘geestdriftige gemeenschappen’ in het Noorden functioneren. Dat ze kunnen meemaken op welke manier Broederlijk Delen campagne voert, dat ze het leven van de mensen hier kunnen delen. En dat ze kunnen getuigen over hun werk in het Zuiden.

Concreet betekent dit dat elke gemeenschap een waaier aan interessante activiteiten aanbiedt: een dagje met iemand mee naar school, naar de jeugdbeweging of naar het werk, een ontmoeting met de decanale raad, een bezoek aan de Wereldwinkel, deelnemen aan een solidaire maaltijd of een Broederlijk Delen-dag, een bezoek aan een boerderij, een waterzuiveringsstation of een project van Welzijnszorg, enzovoort. Zo wordt het voor de gasten een echte inleefervaring. Daarnaast brengen ze hun eigen verhaal op campagneactiviteiten.

Verdieping en dialoog tijdens het seminarie van 12 tot 16 maart 2006

Tijdens de tweede week van hun verblijf verzamelen de gasten uit het Zuiden in Torhout. Daar ontmoeten ze professionele en vrijwillige medewerkers van Broederlijk Delen, evenals medewerkers van enkele bevriende ngo’s uit Vlaanderen. Gedurende een drietal dagen denken ze er samen na over thema’s die centraal staan in het werk van Broederlijk Delen. Uiteindelijk zullen ze reflecteren over wat het bondgenootschap tussen Noord en Zuid juist inhoudt.

De apotheose: het grote Wereldfeest, op zaterdag 18 maart 2006 in Mechelen

Op 18 maart komt iedere gastgemeenschap met haar gast en met een ruime groep Broederlijk Delen-bondgenoten naar het Vice Versa Wereldfeest in Mechelen. Het zou leuk zijn als vanop vijftig plaatsen in Vlaanderen een gevulde treinwagon richting Wereldfeest zou vertrekken.

Dit wordt een echt hoogtepunt. Een hoogtepunt van de campagne die op dat moment volop loopt én van de ontmoeting met onze partnerorganisaties. Op het programma: verhalen over het Zuiden door mensen uit het Zuiden, een korenevenement, politieke cafés, getuigenissen van onze partners, een viering, optredens, een moment met veel vlaggen en nog veel meer. Alleszins een must om mee te maken!
Blokkeer deze datum nu reeds in je agenda. Mis deze kans niet om met onze vijftig gasten en duizenden vrijwilligers de kracht te voelen van onze solidariteitsbeweging en een feestelijk slot te breien aan Vice Versa.

Volg de verdere voorbereiding via www.broederlijkdelen.be of neem contact op met onze regionale diensten als je graag een handje toesteekt.

Deel dit artikel