Vice Versa Wereldfeest: Een blik uit het Zuiden op de Millenniumdoelstellingen

Brussel, 18 maart 2005 – Het feest dat Broederlijk Delen op 18 maart vierde in de Katholieke Hogeschool Mechelen was een groot succes. Zeker 6000 mensen waren aanwezig. Samen met onze 50 gasten uit het Zuiden namen zij deel aan de talrijke debatten, workshops, getuigenissen, dans- en muziekoptredens. Het Wereldfeest vormde de afsluiter van een unieke uitwisseling tussen Noord en Zuid, het zogenaamde Vice Versa-project. Zo wilde Broederlijk Delen op haar manier bijdragen tot een wereldwijd bondgenootschap voor ontwikkeling.


Tijdens de persactie op het Wereldfeest verzamelden alle 50 getuigen aan de Millenniumtoren. Drie getuigen, uit elk continent één, gaven vanuit hun situatie en ervaringen een eigen kijk op de Millenniumdoelstellingen.

Didier Sasay uit Congo benadrukte het belang van de achtste Millenniumdoelstelling: "… omdat de armste bevolkingsgroepen degenen zijn die de zware tol van de globalisering betalen. Maar zowel in het Noorden als in het Zuiden, bv. in de DRC, worden beslissingen over de armen genomen zonder hun participatie. Als we de MDG's willen halen is het essentieel om naar de stem van de armen te luisteren en hun visies en waarden proberen te begrijpen".

Meriam Bravante uit de Filippijnen stelde dat de Millenniumdoelstellingen duidelijk een weerspiegeling zijn van wat de landen in het Noorden wensen. "Ons economisch beleid wordt in grote mate beïnvloed door structurele aanpassingsprogramma's van het IMF en door de voorwaarden die de Wereldbank oplegt voor het bekomen van een lening. Als de ontwikkelde landen de armoede echt willen verminderen dan moeten ze eerst de schulden van arme landen kwijtschelden of verminderen. Op dit moment besteedt de Filippijnse regering 33% van haar jaarlijks budget aan schuldaflossing, terwijl dit geld eigenlijk zou gebruikt moeten worden voor onderwijs en andere sociale programma's van de overheid."

Aide Peralda uit Ecuador stelde dat het huidige ontwikkelingsconcept herdacht moet worden. "Men wil ons doen geloven dat de willekeurige exploitatie van natuurlijke rijkdommen tot ontwikkeling leidt... Het geld zou de levensomstandigheden van de bevolking aanzienlijk verbeteren. Maar in de praktijk zijn degenen die de grondstoffen ontginnen privé-bedrijven. Zij worden er rijk van terwijl de levensomstandigheden van de gemeenschappen er niet door verbeteren".

Ook de 47 andere getuigen werd naar hun mening over de Millenniumdoelstellingen gevraagd. De meeste onder hen duidden de achtste doelstelling als de meest essentiële aan. Dat is ook de doelstelling die Broederlijk Delen in haar huidige campagne 'Het Zuiden wil groeien' centraal stelt en waar ze politieke eisen rond formuleerde omdat doelstelling 8 schromelijk tekort schiet in haar ambitie.

Het slotspektakel dat gepresenteerd werd door Andrea Croonenberghs en Eric Baranyanka vormde de afsluiter van een geslaagd Vice Versa Wereldfeest. "Een heuse ervaring van een wereldwijd bondgenootschap tussen Noord en Zuid, waarvoor Broederlijk Delen staat," aldus Luc Claessens, directeur van Broederlijk Delen.

Voor meer inlichtingen:

Ann De Jonghe, 0485/408.580 – lobbyiste rond de Millenniumdoelstellingen
Karel Ceule, 0476/330.221 - persverantwoordelijke Broederlijk Delen

Deel dit artikel