Vierde Europees Sociaal Forum in Athene : Gezondheidzorg op de agenda?

Onder de slogans ‘De Wereld Veranderen’ en ‘Een ander Europa is mogelijk’ ging op donderdag 4 mei het vierde Europees Sociaal Forum van start in Athene. Er vonden 278 politieke discussies en 104 culturele activiteiten plaats.


Onder de slogans ‘De Wereld Veranderen’ en ‘Een ander Europa is mogelijk’ ging op donderdag 4 mei het vierde Europees Sociaal Forum van start in Athene. Op de terreinen waar verschillende sporten van de Olympische Spelen van 2004 georganiseerd werden, vonden er 278 politieke discussies en 104 culturele activiteiten plaats. Er kwamen 12.000 mensen op dit ESF af.

Ook intal/Geneeskunde voor de Derde Wereld en Geneeskunde voor het Volk vaardigde elk een deelnemer af naar het ESF. Mario Franssen voor Intal/Geneeskunde voor de Derde Wereld en Dr. Sofie Blancke van Geneeskunde voor het Volk. Beide gingen er spreken tijdens het vierdaagse seminarie over de ‘Opbouw van een nieuw gezondheidsmodel’ dat mede door de Peoples Health Movement Europe (PHM) werd georganiseerd.

Gezondheid voor Allen

De openingsconferentie behandelde het huidige gezondheidsbeleid. Alison Katz, PHM Genève, schetste een kritisch beeld van de neoliberale infiltratie in de WHO en het effect hiervan op het gezondheidsbeleid. Tijdens haar uiteenzetting maakt ze duidelijk dat ‘Gezondheid voor Allen’, wat opgenomen werd in de Alma Ata-verklaring van 1978, verworden is tot een flauw afkooksel hiervan. Voor Katz is het dan ook duidelijk dat de neoliberale benadering van gezondheidszorg incompatibel is met een rechtvaardige sociale benadering. Meer nog, het neo-liberale project is het belangrijkste obstakel voor het bereiken van ‘Gezondheid voor Allen’. Ze titelde haar uiteenzetting dan ook: ‘Van Alma Ata tot Bill Gates’.

Photo Alison KatzWe citeren:’ De neoliberale benadering gaat enkel in op symptomen op korte termijn via magische, medische precisie interventies afgeleverd door gezondheidsorganisaties. Het focust op individuen en beschuldigt hen voor hun onverantwoordelijk gedrag. De rechtvaardige sociale benadering pakt echter de basisoorzaken aan op lange termijn. Ze bevrijden mensen uit hun miserabele levensomstandigheden en verzekeren de basisbehoeften: voedsel, water, onderdak en veiligheid. Het focust op de structurele armoede en geweld en beschuldigt het systeem.

De neoliberale benadering haalt haar fondsen uit liefdadigheid en internationale hulp. Ze onderhoudt het status quo van de extreme concentratie van weelde en macht. De rechtvaardige sociale benadering wil een rechtvaardige, rationele, internationale economische orde via herverdeling en economische gerechtigheid.’

Belgische aanwezigheid in het gezondheidsluik van het ESF

Anne Thérèse Destrebecq, van de Waalse vakbond CNE, stelde dat het in de strijd tegen de privatisering van de gezondheidszorg belangrijk is om beter te begrijpen hoe de gezondheidszorgsystemen in de andere Europese landen georganiseerd zijn. Daarom startte het CNE hier een enquête naar de verschillende gezondheidsmodellen in Europa. Ook gaf Destrebecq een korte uiteenzetting over het Belgische Sociale Zekerheidssysteem met betrekking tot gezondheidszorg. De tussenkomst van het CNE paste in de sessie ‘Fundamentele principes van ons huidige gezondheidsmodel’.

DestrebeqOp donderdagavond werd er een volledige sessie gewijd aan de ‘De imperialistische oorlog als ontkenning van het recht op gezondheid’. Intal/Geneeskunde voor de Derde Wereld gaf er naast de eigen inbreng over de globale context waarbinnen de Irak-oorlog zich afspeelt ook de powerpoint van Dr. Salam Ismaël. Dr. Salam is de secretaris van de organisatie Doctors for Iraq maar kon het ESF niet bijwonen daar zijn visum geweigerd werd. Ook zonder de aanwezigheid van Dr. Salam waren alle deelnemers van het gezondheidsluik onder de indruk van de steeds slechter wordende gezondheidssituatie in Irak als gevolg van de bezetting.

Vrijdag 5 mei 2006 stond ‘Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Onderzoek als een Openbaar goed’ op het programma. Sofie Blancke van Geneeskunde voor het Volk stelde er de Belgische Kiwi-campagne voor. Sophie KiwiDe analyse uit het boek ‘De Cholestoroloorlog’ van Dr. Dirk Van Duppen over de pharmabedrijven vertoonde een opvallende gelijkenis met de analyse die de Duitse chemicus Christian Wagner van BUKO Pharmakampagne maakte. Beiden legden ze het beleid bloot van de pharmabizz die zich op kosten van de sociale zekerheid verrijkt.

Aansluitend toonde intal de dvd ‘Mil razones para vivir’. De dvd geeft een beeld van de gezondheidszorg in Cuba, waar ‘Gezondheid voor Allen’ in de praktijk gebracht wordt.

Alternatieven

Op de laatste dag van het forum werd het duidelijk dat de verschillende deelnemers aan het forum niet bij de pakken blijven zitten.

Zowel in Italië, Griekenland als in Spanje word er hard gewerkt om van ‘Gezondheid voor Allen’ ook voor immigranten een realiteit te maken. In Groot-Brittannië wordt er vooral gemobiliseerd om de privatisering van de Nationale Gezondheidsdiensten tegen te gaan. John Lister, van de campagne ‘Keep our NHS public’ (NHS: Natoinal Health Services – nvdr) toonde duidelijk aan op welke manier de regering Blair er alles aan doet om zoveel mogelijk gezondheidsdiensten te privatiseren.

Ook Geneeskunde voor het Volk deed een duit in het zakje en ging in op de werking van gvhv met zijn 11 groepspraktijken, 30.000 patiënten, 53 dokters en tal van medewerkers en vrijwilligers. De toeschouwers waren geboeid door de concrete getuigenissen zoals over de huidige campagne tegen de sluiting van het Erasmusziekenhuis. Dit ziekenhuis kon in 2002 van sluiting gespaard worden door een mobilisatie van zowel patiënten, artsen, verpleegkundigen als buurtbewoners.

Maar er is natuurlijk meer nodig om ‘Gezondheid voor Allen’ te realiseren. We willen ons dan ook aansluiten bij Alison Katz die stelt dat het Recht op Gezondheid enkel kan gerealiseerd worden in het kader van economische en sociale rechtvaardigheid.

Meer info op www.intal.be

Deel dit artikel