Vlaams Vredesinstituut adviseert om geen overheidsgelden te besteden aan militaire projecten

Minister Moerman kondigde in de Knack van 14 februari 2007 aan dat ze in de toekomst onderzoek met militaire affiniteit wil subsidiabel maken. Sinds 1999 is deze subsidiëring via het IWT immers niet meer mogelijk dankzij de richtlijn Van den Brande. Deze richtlijn kwam tot stand na een publiek en parlementair debat dankzij druk van Vredesactie. Sindsdien is er echter een heel economisch instrumentarium bijgekomen dat via andere wegen toch geld van de Vlaamse overheid doorsluist naar de ontwikkeling en productie van wapens of onderdelen van wapensystemen.


Zo is er bijvoorbeeld het NRC-fonds (het zogenaamde Rollend Fonds) voor de luchtvaartindustrie, die de ontwikkelingskosten van de Vlaamse bedrijven voor de deelname aan de A400M (militair transportvliegtuig) moet lichter maken door prefinanciering.

Het Vlaams Vredesinstituut maakte een analyse van al deze economische instrumenten en formuleerde een advies naar de Vlaamse overheid. Het Vlaams Vredesinstituut pleit om geen overheidsmiddelen te besteden aan militaire projecten en wil een betere parlementaire controle op de economische overheidssteun.

Oppositiepartij Groen bij monde van Eloi Glorieux maakte gebruik van het advies om minister Moerman te interpelleren in de subcommissie wapenhandel van 1 maart jl over haar uitspraken in Knack. Moerman herhaalde in de commissie haar pleidooi voor een versoepeling van de richtlijn. Ze wil op die manier haar wetenschapsbeleid promoten. Jan Roegiers van Spirit uitte in de subcommissie ook zijn bezwaren tegen een versoepeling van de richtlijn. Geert Marin, de woordvoerder van Anciaux stelde later op de dag dat raken aan de richtlijn onaanvaardbaar is.

Agoria, de lobby van de technologische industrie vind de richtlijn en het advies van het Vredesinstituut absurd (DS 2 mrt 07 en De Tijd 2 mrt 07). De industrie verdedigt graag haar aandeel in de wapenindustrie door te verwijzen naar de radicale technologische doorbraken in deze sector die later hun weg vinden naar de civiele markt. “Zonder dat soort onderzoek hadden we geen internet, gps lasertechnologie, touchscreens of weersatellieten.” Voor Vredesactie is het onaanvaardbaar dat er een omweg via de wapenindustrie naar de civiele markt gemaakt wordt. Vredesactie vindt dat rechtstreeks geïnvesteerd moet worden in kenniseconomie ten dienste van de samenleving. De technologie hoeft zo niet eerst ontwikkeld te worden om dood en vernieling te zaaien.

Deel dit artikel