Vlaams Vredesinstituut organiseert eerste conferentie in Egmontpaleis

Het Vlaams Vredesinstituut organiseert op 20 oktober 2006 een conferentie over Vrede en Economie. De conferentie heeft plaats in het Egmontpaleis, aan de Kleine Zavel in Brussel.
 

Het Vlaams Vredesinstituut, een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek en geweldpreventie, voert wetenschappelijk onderzoek uit, informeert en documenteert het Vlaams Parlement, het middenveld en het brede publiek. Het adviseert het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering inzake vredesvraagstukken.
 
Het Vredesinstituut verricht onder meer onderzoek naar het uitbouwen van een Vlaamse Vredeseconomie. In dat kader is het nuttig de relatie tussen de begrippen "vrede" en "economie" nader te duiden. Daarom organiseert het Vredesinstituut een conferentie om vanuit een multidisciplinair opzet op academisch niveau de relatie tussen vrede en economie te evalueren en een aantal specifieke domeinen te verkennen. De relatie tussen vrede en economie zal in een eerste luik conceptueel worden benaderd vanuit verschillende disciplines en niveaus. In een tweede luik wordt die relatie ook concreet geƫvalueerd, onder meer aan de hand van de resultaten van het onderzoeksproject "Vlaamse Wapenhandel" van het Vredesinstituut.
 
Volledig programma en praktische info vindt u op http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/platform.htm

Deel dit artikel