Millenniumdoelen: VN-top 2010 Millenniumdoelen

MDG-summit-iconVan 20 tot 22 september 2010 houdt de VN een 'MDG-top' in New York. Tien jaar na de ondertekening van de Millenniumverklaring en het vooropstellen van de MDG's moet men daar evalueren hoe ver de realisatie van de MDG's planeetklokgevorderd is en hoe men het vooruitgangsproces kan versnellen.

De afgelopen maanden werden niet alleen de verschillende prioriteiten en standpunten officieel vastgelegd, er werd ook alvast onderhandeld over de eindtekst die op de top ter goedkeuring zal voorliggen. Of de top de verhoopte engagementen zal opleveren die nodig zijn om de MDG's tegen 2015 te kunnen halen blijft nog maar de vraag.