Voorstelling halfjaarlijks wapenrapport Moerman

Het Forum voor Vredesactie voerde al vele jaren campagne voor meer transparantie over de wapenexporten van België en Vlaanderen. Het Forum voor Vredesactie is dan ook verheugd dat het 4de halfjaarlijks wapenrapport dat Minister Moerman vandaag voorstelde in de subcommissiewapenhandel, een stuk transparanter is dan vroeger.

Toch blijft er een belangrijke leemte met betrekking tot de eindgebruiker. Als eindgebruiker wordt dikwijls de "industrie" of "defensie-gerelateerde industrie" vermeld. Nochtans is deze "industrie" niet de eigenlijke eindgebruiker, maar enkel de tussenschakel tussen Vlaams bedrijf en de uiteindelijke eindgebruiker - meestal een militaire overheid. Het Vlaamse wapen(onderdeel)systeem wordt door grotere bedrijven zoals Lockheed en EADS geïntegreerd in grote wapensystemen zoals helicopters en gevechtsvliegtuigen, waarvan altijd op voorhand geweten is wie de uiteindeijke eindgebruiker is (anders worden het wapensysteem met de visualisatieschermen niet geproduceerd). Waarom kan in het verslag niet opgenomen worden wie de uiteindelijke eindgebruiker is van het geïntegreerd wapensysteem?

De verhoogde transparantie kan wel onze bezorgheid niet wegnemen over bepaalde exporten en over de naleving van de criteria van de Europese gedragscode (geïntegreerd in de Belgische wet).

Opnieuw zijn er bijvoorbeeld exporten naar India en Pakistan. Het gaat onder meer over geschutsrichtsystemen voor India. Volgens Moerman dienen deze systemen voor tanks die niet kunnen ingezet worden in de hoogvlakte van Kashmir. Nochtans zal bij een treffen tussen Pakistan en India het strijdtoneel hoogstwaarschijnlijk niet beperkt blijven tot Kashmir.

Ook vlakke beeldschermen werden uitgevoerd naar India. Volgens Moerman gaat het over beelschermen voor militaire scheepsconsoles en bewapeningssystemen. Minister Moerman spreekt in haar verslag aan het parlement van een dooi tussen de twee landen. Maar die "voorzichtige dooi" kan met één verkiezing voorbij zijn. En ondanks de wederzijdse diplomatieke pogingen om de spanning te beheersen gaat de wapenwedloop onverminderd door.
Het voorzichtigheidsprincipe gebiedt ons van in dit geval niet deze wapenwedloop te versterken. De dreiging van een oorlog tussen de kernwapenstaten Pakistan en India is onverminderd groot en een oplossing voor de kwestie Kasjmir is nog even ver weg als altijd.

Moerman herhaalde in de commissie haar twijfel om de strenge "catch-all" clausule in Vlaanderen te behouden. Bijna 60% van de Vlaamse export valt onder deze clausule. Het gaat hierover producten die internationaal vrij zijn maar bestemd zijn om gebruikt te worden voor militaire acties, zoals b.v. speciaal ontworpen beeldschermen.

Het Forum voor Vredesactie is voorstander om de "catch-all" clausule te hehouden. Vandaag worden deze beeldschermen ingebouwd in militaire helikopters, schepen, vliegtuigen en werkstations die bv. Tomahawk raketten besturen. De beeldschermen zitten in wapentuig dat verder geëxporteerd wordt naar dictatoriale regimes, naar landen met spanningen en gewapende conflicten. Het is evident dat dergelijke goederen onder het wapendecreet moeten blijven.

Omdat Minister Moerman aan een eerste Vlaamse regelgeving voor wapenexport werkt, startte het Forum voor Vredesactie een campagne voor de verstrenging van de wapenwet. Met een e-mailactie "Mail dan genoeg: Schrijf mee de nieuwe wapenwet", vragen we om een Vlaamse wapenwet die strenger is dan de Belgische, controleerbaar is en de vredesbeweging de kans geeft om onrechtmatige vergunningen aan te vechten voor de rechtbank.

Info actie: "Schrijf mee de nieuwe wapenwet": klik hier

Het officiële halfjaarrapport: klik hier

Deel dit artikel