Vredesactivisten blokkeren illegale import via Luikse luchthaven

Invoer van goederen uit de illegale Israëlische nederzettingen in Palestina stilgelegd

Op 11 februari 2011 blokkeren twintig vredesactivisten de toegangspoorten van het distributiecentrum van het Israëlische bedrijf Agrexco, dat een vestiging heeft op de Luikse luchthaven. Ze protesteren hiermee tegen de import van goederen uit de Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Deze handel is volgens de actievoerders een schending van het internationaal humanitair recht. Ze willen met hun actie verhinderen dat Agrexco de illegale producten op de Europese markt verspreidt.
Vredesactie en Action pour la Paix verwelkomen dit initiatief. Ze vragen aan de overheid op te treden tegen bedrijven die meewerken aan oorlogsmisdaden. Ze roepen burgers op om klacht in te dienen tegen Agrexco en haar partners. Deze klachtenactie kadert in hun campagne War Starts Here, die onze economische linken met oorlogen blootlegt. Vredesactie en Action pour la Paix tonen andere, economische manieren om conflicten te vermijden of op te lossen.

De Blokkade van Agrexco
De actievoerders hebben zich vastgeketend aan de oprit van het distributiebedrijf LACHS op de Luikse luchthaven, om de vrachtwagens die de bewuste Agrexco goederen komen ophalen tegen te houden. Ze eisen garanties dat de producten die door Agrexco worden verhandeld, niet uit de illegale nederzettingen komen. Zolang het bedrijf deze garanties niet geeft, willen ze dat de overheid de verdachte handelsstromen stopzet.

Foto's van de actie op www.flickr.com/photos/vredesactie

Geen Valentijn voor Palestina
Israël exporteert via Agrexco onder meer groenten, kruiden, fruit, wijn en kant- en klare gerechten naar Europa. In de periode rond Valentijn is er een piek in de uitvoer van bloemen naar onze regio. De goederen worden binnengevlogen door de Israëlische luchtvaartmaatschappij CAL en opgeslagen en verdeeld door het overslagbedrijf LACHS, een dochteronderneming van Agrexco en CAL. LACHS vormt de draaischijf voor de Europese distributie door Agrexco en heeft haar vestiging op de Luikse luchthaven. Agrexco is voor de helft eigendom van de Israëlische overheid.
Een deel van de producten van Agrexco komt uit de illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Deze handel komt steeds vaker onder vuur te liggen, omdat het bezettingsbeleid van Israël de mensenrechten schendt. Eén van de actievoerder stelt zich de vraag: “De bloemen die wij hier kopen, zijn geteeld op gestolen grond, en gekweekt met het drinkwater van de mensen die van hun land zijn verdreven. Willen wij echt meewerken aan deze praktijken?”

Nederzettingen illegaal
De nederzettingen in de bezette gebieden veroorzaken armoede en discriminatie voor de 2,4 miljoen Palestijnen die op de Westelijke Jordaanoever leven. De Palestijnen moeten immers de schaarse natuurlijke bronnen, zoals land en water, gradueel en gedwongen afstaan aan de ingeweken kolonisten. De illegale nederzettingen en hun infrastructuur hebben op deze manier al meer dan de helft van de Westelijke Jordaanoever ingepalmd, en maken het dagelijkse leven van de Palestijnen onmogelijk.
Het bezettingsbeleid van Israël is een schending van het internationaal recht. Artikel 49 van de 4de Conventie van Genève verbiedt het overbrengen naar een bezet gebied van gedeelten van de burgerbevolking van de bezettende mogendheid.1 De Belgische overheid is verplicht om alle ondersteuning vanuit België voor de nederzettingenpolitiek te verhinderen. De actievoerders stellen: “De handel van goederen uit de nederzettingen moet worden stopgezet. Hiervoor moeten we geen nieuwe wetten creëren, we moeten eenvoudigweg het internationaal recht doen respecteren en afdwingen. Want handel met de illegale nederzettingen is illegaal. Bedrijven die hieraan meewerken moeten worden bestraft.”

Klacht tegen Agrexco
Vredesactie en Action pour la Paix roepen op om klacht in te dienen tegen Agrexco en haar partners CAL (Cargo Air Lines) en LACHS (Liège Air Cargo Handling Services), wegens heling en oorlogsmisdaden enerzijds, en medeplichtigheid daaraan anderzijds.
Via www.vredesactie.be kan iedereen een voorbeeldklacht downloaden. Een handleiding legt uit hoe de klacht kan worden ingediend. In elk Belgisch politiekantoor kan persoonlijk klacht worden ingediend.

Op zaterdag 14 mei 2011 is het 'nationale klachtendag'. Dan stappen in heel België mensen samen naar hun plaatselijk politiekantoor om klacht neer te leggen tegen de drie bewuste bedrijven.

Vredesactie DOOR:

Deel dit artikel