Vredesactivisten inspecteren SHAPE

Op dinsdag 7 februari voerden negen activisten van Action Pour La Paix een inspectie uit in S.H.A.P.E., het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Bergen. Ze gingen er op zoek naar informatie over de inzet van Belgische F16's in Afghanistan en Libië, en over de burgerslachtoffers die tijdens deze missies gemaakt werden. De inspecteurs wandelden een uur op de basis rond, en interviewden enkele personeelsleden. Ze verlieten daarna vrijwillig het terrein.

 

De activisten stuurden eerder een brief met hun vragen aan secretaris-generaal van de NAVO Rasmussen, minister van Defensie De Crem en minister van Buitenlands Zaken Reynders. "Maar de policiti antwoordden ofwel niet, ofwel was hun antwoord ontwijkend en allesbehalve bevredigend", zegt Benoît Calvi van Action pour la Paix," daarom beslisten we om zelf op onderzoek te gaan en een geweldloze burgerinspectie uit te voeren."

De burgerinspecteurs klommen met behulp van een ladder over de omheining van de Supreme Headquarters of the Allied Powers in Europe (S.H.A.P.E.). Eenmaal binnen gingen ze op zoek naar informatie.

"We zaten nog met veel vragen", zegt Calvi, "Waarom erkent de NAVO niet dat er burgerslachtoffers vallen tijdens haar bombardementen, behalve als ze daartoe gedwongen wordt door verklaringen van journalisten en NGO's?

Hoe verklaar je dat de Belgische F16's officieel geen enkel burgerslachtoffer maakten, ondanks de vele missies waarbij ze hun wapens gebruikten? Waneer komen de Belgische F16's terug uit Afghanistan?"

 

6847005405_071ed5f0eb

 

De burgerinspecteurs kregen de kans om enkele van hun vragen te stellen aan personeelsleden. Ze verlieten na een uur vrijwillig het terrein.


Deze actie kadert in Operation NATO GAME OVER van Vredesactie. Met die campagne proberen we in aanloop naar de NAVO-top op 20 en 21 mei in Chicago het debat over de NAVO aan te wakkeren.

Dat debat ontbreekt vandaag. Nochtans heeft ons NAVO-lidmaatschap grote gevolgen.

Onze regering beslist mee ten oorlog te trekken in Afghanistan en Libië. Het parlement geeft zonder fundamentele vragen groen licht. De Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel zijn illegaal volgens internationaal recht.

Onze overheid werkt er aan mee, ook al willen de meeste Belgen de kernwapens weg. Onze vertegenwoordigers bij de NAVO keuren het raketschild goed en gaan akkoord dat de Europese lidstaten daar mee voor betalen, zonder dat daar enig publiek debat over is.

Met geweldloze acties op allerlei plaatsen die iets met de NAVO te maken hebben, maken we het probleem voor een breder publiek zichtbaar en creëren we discussie.

Die acties culmineren in een geweldloze humanitaire interventie op het NAVO-hoofdkwartier op 1 april, met deelnemers uit verschillende Europese landen. Wij willen geen rakettenschild, geen NAVO-soldaten in Libië of Afghanistan, geen nutteloze, illegale en gevaarlijke kernwapens in ons land.

Vredesactie DOOR:

Deel dit artikel