Vredesactivisten voeren actie tegen de militarisering van Europa

vredesactie

Op 7 oktober voerden activisten van Vredesactie en Agir pour la Paix actie bij de Europese Commissie. Ze deden zich voor als wapenhandelaars en hielden voor de deur een bedankingsreceptie in een plas bloed. "De wapenhandelaars bedanken de EU voor haar genereuze steun", zo klonk het. Vredesactie en Agir pour la Paix vestigen hiermee de aandacht op de groeiende militarisering van de Europese unie. Ze klagen ook de greep van de wapenindustrie op het Europese beleid aan.
De actie vond plaats voor de gebouwen van het Directoraat Generaal Industrie en Ondernemerschap, een van de belangrijkste administraties van de Europese Commissie. Deze administratie stimuleert de wapenindustrie met subsidies en andere bedrijfsvriendelijke maatregelen. Recent publiceerde ze haar aanbevelingen voor het versterken van de Europese defensie-industrie. Deze aanbevelingen kwamen tot stand na intensief overleg met de wapenfabrikanten. Een beleid op maat van de wapenindustrie zorgt echter niet voor een veiliger Europa.


"Thank you EU"

Tom Cox, woordvoerder van de activisten: "Met deze bedankingsreceptie in een plas bloed, maken we de bloedige waarheid zichtbaar achter de getallen van wapenhandel en de cijfers van de defensie-industrie. We laten zien wie de winnaars zijn van het Europese beleid: de grote wapenfabrikanten. Niet alleen de slachtoffers wereldwijd zijn de verliezers. Ook de Europese burgers die geen stem hebben in het Europese beleid en opgezadeld worden met een beleid dat geen garantie biedt voor een veilig Europa."


De Europese Unie subsidieert de wapenindustrie

De afgelopen jaren kon de wapenindustrie een aardig graantje meepikken van Europese subsidies voor onderzoek en ontwikkeling. Van deze subsidies was in de periode 2007-2013 een budget van 1,4 miljard euro voorzien voor zogenaamd veiligheidsonderzoek1. Met dit geld financierden Europese wapenbedrijven de ontwikkeling van nieuwe wapentechnologie.

Tom Cox: "Officieel moet het Europees onderzoeksgeld gebruikt worden voor civiele toepassingen. Er is echter geen enkele garantie dat de resultaten van dit onderzoek niet in wapentechnologie terecht komt."

Een van de projecten gefinancieerd met onderzoeksgeld van de Europese Commissie, genaamd OPARUS, was de ontwikkeling van een specifiek element van onbemande vliegtuigen, zogenaamde drones. Dit project ter waarde van 1 miljoen euro werd uitgevoerd door een consortium van alle grote Europese en Israelische wapenfabrikanten2.

Ook van het nieuwe onderzoeksprogramma, Horizon2020, zal de wapenindustrie kunnen profiteren. Recent bood de Commissie nog eens 100 miljoen euro aan voor de ontwikkeling van een Europese gevechtsdrone."Dit wordt werkelijk een killer robot die autonoom beslissingen kan nemen over leven en dood. Uit de aanbevelingen van de Europese Commissie blijkt dat ze geen vragen stelt bij de wenselijkheid van zo'n killer robot of van andere wapentechnologie. Voor haar geldt enkel: als het goed is voor de Europese wapenindustrie, dan moeten we het promoten," aldus nog Tom Cox.Wapenindustrie is bevoorrechte partner van de EU

Een sterke Europese wapenindustrie is voor de Europese Commissie een doel op zich. Dat stelt ze onomwonden op haar website en in de aanbevelingen voor het Europese beleid die ze juli 2013 publiceerde3. De Europese Commissie zit dan ook regelmatig samen met de wapenindustrie, en deze laat een stevige stempel na op het beleid. Via zogenaamde expertengroepen bepaalt ze mee welke nieuwe wetsvoorstellen of beleidsinitiatieven de Commissie moet nemen. Ze zijn daarin onevenredig sterk vertegenwoordigd.

"De greep van de wapenindustrie op het Europese beleid is gevaarlijk" zegt Tom Cox. "De vertegenwoordigers van de wapenindustrie worden gezien als experts in veiligheid en defensie. Men vergeet dat de enige doelstelling van die industrie is: meer wapentechnologie verkopen. Maar een wereld waarin meer wapens circuleren is hoegenaamd geen veiligere wereld."


Startschot van de campagne Ctrl+Alt+EU: geen militair Europa

Met deze actie geven Vredesactie en Agir pour la Paix het startschot van de campage "Ctrl+Alt+EU: geen militair Europa". In aanloop naar de Europese verkiezingen in mei 2014 voeren we actie in het Europees kwartier in Brussel. We doorprikken de 'Brussels bubble': we verstoren de dagelijkse gang van zaken en leggen de linken tussen de wapenindustrie en de politiek bloot. Op 19 en 20 december vergaderen de Europese staats-en regeringsleiders in Brussel. Die top staat in het teken van de versterking van de Europese wapenindustrie. Daarom roept vredesactie op tot acties in de Europese wijk op 19 december.


Foto's van de actie vind je hierNoten:

Vredesactie DOOR:

Deel dit artikel