Vredesboodschap van paus Benedictus XVI

Met zijn vredesboodschap “In waarheid, vrede” zet paus Benedictus XVI een goede traditie voort. In zijn schrijven voor 1 januari 2006 richt hjizich in het bijzonder tot mensen en volkeren die te lijden hebben onder oorlogsgeweld.


In die context vraagt hij o.a. aandacht voor het humanitair recht in oorlogsgebieden en onderstreept hij de waarde en het belang van officiële vredesmissies.
 
Vrede is natuurlijk méér dan afwezigheid van oorlogsgeweld, gaat hij verder. Vrede heeft te maken met ‘waarheid’: een samenleving zoals God die wil, een samenleving dus waarin ieder mens tot zijn recht kan komen. Geen vrede zonder gerechtigheid! De eerste slachtoffers van de steeds groeiende uitgaven voor wapens zijn de ontwikkelingslanden en de allerarmsten. ‘Waar blijft hun ‘recht op vrede’?’ vraagt de paus zich af.
 
In dat kader spreekt hij heel duidelijke taal i.v.m. kernwapens, een stevige bevestiging van de thematiek van de voorbije Vredesweek: “Wat moeten we zeggen van regeringen die op kernwapens rekenen om de veiligheid van hun land te verzekeren? Samen met ontelbaar vele mensen van goede wil kan men stellen dat dit perspectief, los van het feit dat het zeer funest is, ook heel bedrieglijk, misleidend is. Inderdaad, in een atoomoorlog zouden er geen winnaars zijn, alleen slachtoffers. De waarheid van de vrede vraagt dat allen – zowel de regeringen die al dan niet openlijk sinds geruime tijd kernwapens bezitten als zij die van plan zijn er zich aan te schaffen –gezamenlijk van koers veranderen met heldere en vaste keuzes, in de richting van een progressieve en eensgezinde nucleaire ontwapening.”
 
De kwestie van de ‘rechtvaardige oorlog’ raakt hij niet aan. Toch zou een bekrachtiging van wat velen in de kerk hierover al denken zinvol zijn, met name dat in deze tijd, met alle technische mogelijkheden waarover mensen beschikken, geen enkele oorlog nog ‘gerechtvaardigd’ genoemd kan worden.
 
 
Evenmin maakt de paus gewag van de kracht die van de waarheid uitgaat in het omvormingsproces naar een meer rechtvaardige, vreedzame wereld. Het gandhiaanse begrip satyagraha, ‘kracht van de waarheid’, door M.L.King vertaald als ‘de liefde voor de vijand’ – zoals Jezus die predikte en voorleefde – en theoretisch onderbouwd in de leer van de actieve geweldloosheid, valt nog buiten het blikveld van deze vredesboodschap.
 
Het blijft een taak voor onze vredesbeweging Pax Christi – de vrede van Christus – om vanuit die dynamische waarheid te spreken en te handelen, en daartoe op te roepen. Ook… in de kerk!

Deel dit artikel