Vredesdag 1 maart 2006: De ziel van de terrorist - door het Centrum voor Vredesethiek & Pax Christi

Het Centrum voor Vredesethiek (Faculteit Godgeleerdheid) en Pax Christi Vlaanderen organiseren in de promotiezaal van de Leuvense universiteit de vredesdag met als thema De ziel van de terrorist.

Om 11u. start de introductie door prof. dr. Marc Vervenne gevolgd door de lezing van prof. dr. Andrew Silke met een beschouwing van prof. dr. Vera Hoorens. Voorziene eindstip om 13u.

Om 15u. volgt dan een doctoraatsseminarie ingeleid door prof. dr. Andrew Silke in de conferentiezaal van het Pauscollege - MTC - Sint-Michielsstraat 6 te Leuven. Voorziene eindstip 17u.

Om 17u.30 start in Brugge de inleiding tot de veertigdagentijd i.s.m. het Minnenhof Brugge en Pax Christi Vlaanderen. Meer info: Jan Vanden Berghe 


Wij gaan op deze vredesdag op zoek naar de psyche van de terrorist en naar de wijze waarop ethische en religieuze elementen in zijn of haar persoonlijkheid een rol spelen. Wij bieden geen socio-historische studie van het terrorisme, noch een inventaris van de politieke motieven. veeleer opteren wij voor een analyse van het concrete individu en diens beweegredenen om tot terroristische daden over te gaan.

Gastspreker professor Andrew Silke doceert rechtspsychologie aan de universiteit van East London en heeft diverse publicaties omtrent het fenomeen 'terrorisme' op zijn naam staan. tevens is hij lid van de International Association for Counter-terrorisme en één van de terrorisme-experten van de Verenigde Naties.

Professor Andrew Silke vindt dat niet enkel de populaire media, maar ook de academische wereld al te kwistig met labels strooit. Terroristen worden gedefinieerd als personen met een mentale disfunctie of een psychopathische stoornis, terwijl er vaak geen empirische studiegegevens zijn om dergelijke claims te stofferen. Silke toont aan dat terroristen meestal niet psychologisch gestoord zijn, maar zich daarentegen eerder laten leiden door herkenbare en vrij 'gewone' gevoelens zoals het verlangen naar een vorm van vereffening na geleden onrecht of het verlangen om een zeker aanzien te verwerven binnen de gemeenschap waarin men zich beweegt.

Voor meer inlichtingen omtrent de komende Vredesdag;

Dra. Sophie Veulemans

Faculteit Godgeleerdheid

Centrum voor Vredesethiek

Sint-Michielsstraat 6 - 3000 Leuven

tel.: +32 (0)16 32 45 53 - fax : +32 (0)16 32 37 98

Deel dit artikel