Colombia referendum: Vredeskrachten ontgoocheld maar niet verslagen

"Nooit meer oorlog"

Broederlijk Delen betreurt dat een nipte meerderheid zich tijdens een referendum op zondag 2 oktober onverwacht uitgesproken heeft tégen het vredesakkoord met de rebellenbeweging FARC. We hopen dat de betrokken partijen in Colombia en de internationale gemeenschap al het mogelijke doen om het vredesproces levend te houden. De eerste reacties bevestigen het engagement voor vrede en het behoud van het staakt-het-vuren.

Met zo goed als alle stemmen geteld is het resultaat van het referendum in Colombia duidelijk: 50,2 procent ‘nee’ tegenover 49,2 procent ‘ja’ (een verschil van minder dan 63.000 stemmen op een totaal van 13 miljoen stembiljetten). Minder dan 40 procent van de stemgerechtigde kiezers kwam opdagen.

Het resultaat van het referendum toont aan dat de kwestie van straffeloosheid voor oorlogsmisdadigers de samenleving sterk polariseert.

De nipte afwijzing van het akkoord met de FARC komt onverwacht: peilingen voorspelden een overwinning voor het ‘ja’-kamp. Meer Colombianen dan voorspeld vinden dat de regering teveel toegevingen zou doen aan de rebellen.

Zo is in het akkoord opgenomen dat FARC-strijders amnestie krijgen voor bepaalde oorlogsmisdaden, en dat de FARC een politieke partij wordt met vertegenwoordiging in het parlement en de senaat. Het resultaat van het referendum toont aan dat de kwestie van straffeloosheid voor oorlogsmisdadigers de samenleving sterk polariseert.

In de regio’s die het zwaarst getroffen zijn door het geweld, zoals Cauca en Córdoba (waar Broederlijk Delen 10 partnerorganisaties steunt), sprak meer dan 60 procent van de bevolking zich wel overtuigend uit vóór het vredesakkoord (in Cauca zelfs 67 procent). Deze cijfers illustreren hoezeer de bevolking op het platteland snakt naar een einde aan het conflict.

Staakt-het-vuren nog steeds van kracht

President Juan Manuel Santos gaf al aan dat hij het resultaat aanvaardt, maar dat hij zijn zoektocht naar vrede niet zal opgeven. Ook FARC-kopman Timochenko zei dat de rebellenbeweging zich zal blijven engageren om een einde te maken aan de oorlog. Beide partijen benadrukten dat het bilaterale staakt-het-vuren van kracht blijft.

Ex-president Álvaro Uribe, de leider van de ‘nee’-campagne, benadrukte het belang van vrede in het land, maar vindt dat het akkoord heronderhandeld moet worden. President Santos zal met alle politieke partijen bespreken hoe het nu verder moet met het vredesproces.

Blijven werken aan vrede

Broederlijk Delen betreurt het resultaat van het referendum, maar blijft hoopvol. We zullen onze partnerorganisaties blijven steunen in hun werk voor duurzame en rechtvaardige vrede in Colombia. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor gemeenschappen op het platteland, de grootste slachtoffers van het conflict. Rekenschap voor schendingen van het internationaal recht, zoals het verdrijven van mensen van hun land, is essentieel. Een verwerping van dit akkoord mag geen terugkeer naar de oorlog en straffeloosheid betekenen.

Vier jaar vredesonderhandelingen hebben de geesten doen rijpen voor een ander Colombia. Wij zijn ervan overtuigd dat de verschillende politieke partijen in Colombia en de FARC op die verwezenlijkingen zullen voortbouwen. De internationale gemeenschap moet hen daarbij actief blijven steunen.

Wies Willems, Beleidsmedewerker Natuurlijke Rijkdommen en Latijns-Amerika

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels